ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội thảo trực tuyến về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
Đăng ngày: 01-08-2022 04:33
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 29-7, Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) tổ chức hội thảo chuyên đề công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm cầu Đồng Nai có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Đồng Nai.

tct.jpg
Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường phát biểu tại điểm cầu Trung ương

Tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc liên quan đến 4 nhóm vấn đề: Đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động đầu tư phát triển; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học hướng tới thập kỷ phục hồi hệ sinh thái; Quản lý chất lượng các thành phần môi trường, nền tảng và mục tiêu của công tác kiểm soát ô nhiễm; Tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.


747261cc1932db6c8223.jpg

Bà Đặng Thị Thùy Dương – Phó Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Đ​ồng Nai (chủ trì) và đại diện các sở, ban, ngành và hiệp hội doanh nghiệp các nước tham gia hội thảo tại điểm cầu Đồng Nai

Thông qua các khó khăn, vướn mắc, các chuyên gia đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: Quan tâm đào tạo chuyên gia công tác đánh giá tác động môi trường và nên cấp phép hoạt động đối với cá nhân; Quan tâm tăng mức hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường; Nâng cao chất lượng lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường; Xây dựng hệ thống ngân hàng môi trường nền của quốc gia, địa phương để đánh giá và chia sẻ dữ liệu về tác động môi trường​; Có sự quản lý chặt chẽ tài nguyên về bảo vệ đa dạng sinh học; Có các giải pháp gắn với ứng dụng công nghệ hiện đại để phục hồi hệ sinh thái tự nhiên; Tuyên truyền nâng cao ý thức và văn hóa đạo đức trong bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học...

c9a7199f6161a33ffa70.jpg

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội thảo (điểm cầu trung ương)

Được biết, các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được Tổng cục Môi trường tổng hợp vào Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2022 và định hướng giai đoạn 2022 - 2025 của ngành tài nguyên và môi trường dự kiến trình bày tại phiên toàn thể của hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V tổ chức vào ngày 4-8 tới.

Minh Tuấn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu