ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Trảng Bom: Tổ chức Hội nghị sơ kết giữ nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ IV
Đăng ngày: 29-07-2022 08:35
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 28/7/2022, Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bom tổ chức hội nghị lần thứ 8, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong nửa nhiêm kỳ và sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu nằm 2022.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Nga – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy/ Chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Thường trực HĐND, UBND huyện, 50/59 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng. 

Tại hội nghị, các vị đại biểu đã tích cực tham luận, góp ý cho các dự thảo báo cáo trình hội nghị, đồng thời đưa ra các giải pháp có tính khả thi cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ,bà Nguyễn Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy ghi nhận những đóng góp tích cực của Ủy ban MTQ Việt Nam huyện trong nửa nhiệm kỳ qua, đánh giá cao kết quả Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên đã thực hiện được như chăm lo công tác an sinh xã hội cho người dân, công tác tuyên truyền, vận động trong phòng cống dịch Covid-19, công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, bà cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, thực hiện đánh giá, triển khai các nhiệm vụ của hệ thống MTTQ huyện với 4 nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; quan tâm hơn nữa, tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận linh hoạt, khéo léo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị đã hiệp thương bổ sung 06 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; khen thưởng 22 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận trong nửa nhiệm kỳ qua.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bom lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 kêu gọi các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các tôn giáo, các dân tộc, các cá nhân tiêu biểu, các tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng đoàn kết thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, vượt qua khó khăn thách thức tiếp t​ục xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện, hoàn thành thắng lợi chương trình hành động của Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024, góp phần xây dựng huyện Trảng Bom ngày một giàu đẹp, văn minh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ


 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu