ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tập huấn công tác Dân số cho 200 đại biểu người dân tộc thiểu số
Đăng ngày: 14-06-2022 02:50
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số và phát triển nhằm phấn đấu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, giảm tỷ lệ sinh con thứ 03 trở lên, tiến tới ổn định quy mô dân số và nâng cao chất lượng dân số; duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ mang thai vị thành niên, tăng tỷ lệ sàng lọc trước khi sinh và sơ sinh; tăng số người sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại; tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5.jpg

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung, trình bày chuyên đề: Nâng cao chất lượng dân số tại lớp tập huấn

Ngày 14-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức mở lớp tập huấn công tác Dân số phát triển năm 2022 cho hơn 200 đồng bào dân tộc thiểu tại 3 xã: Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn đã được nghe Báo cáo viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu, trình bày một số nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số; nâng cao chất lượng dân số; thực trạng, quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số; một số văn bản quy định của pháp luật về dân số; Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình tỉnh trình bày một số đặc điểm chính về dân số Đồng Nai, nhiệm vụ công tác dân số trong tình hình mới.

Sau khi nghe Báo cáo viên giới thiệu và trình bày các chuyên đề, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề về công tác dân số. Nhìn chung,các đại biểu đều cho rằng việc tổ chức mở lớp tập huấn là rất cần thiết và mong muốn mở nhiều lớp truyền thông, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình cho đồng bào dân tộc thiểu số; các đại biểu đều thống nhất việc tuyên truyền, vận động phải thường xuyên và phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của  Nhà nước; công tác dân số phải gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và các hoạt động khác phù hợp với mục tiêu, nội dung tuyên truyền.​

dso.jpg

 z3555140250548_1d32d57b3c2f53fb92d9190344eea328.jpg
Toàn cảnh đại biểu tham dự lớp tập huấn

Cẩm Tú
 
 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu