ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tổ chức Ngày hội “ Phân loại và đổi chất thải 2022” tại sân UBND phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa
Đăng ngày: 09-06-2022 03:17
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 05/06/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp UBND phường Bình Đa và Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Biên Hòa tổ chức Ngày hội “ Phân loại và đổi chất thải 2022” tại sân UBND phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 05/06/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp UBND phường Bình Đa và Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Biên Hòa tổ chức Ngày hội “ Phân loại và đổi chất thải 2022” tại sân UBND phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại đây Ban Tổ chức bố trí 06 gian hàng gồm: gian hàng đổi chất thải tái chế, gian hàng đổi chất thải nguy hại và gian hàng đổi phiếu lấy quà tặng như túi vải, cây xanh, túi đựng rác…. với hơn 250 người đã tham gia đổi hơn 300 kg chất thải tái chế, 40 kg chất thải nguy hại để nhận những phần quà như: Túi vải thân thiện môi trường, cây xanh hoặc túi nhựa HDPE đựng chất thải thân thiện môi trường. 

z3479221080202_d5b27cdf7587b469efd8d8420549d1ba.jpg
z3479221093134_c94d8543ec6a350c34a77067f5351eaa.jpg
z3479221083545_fc17ae4d21836f97f052feb8ae566251.jpg
z3479221094551_340555f51dbcb3132ec949dba50b7b21.jpg
z3479221081337_d913946aa558b1ad762e5bd99a0137cf.jpg
(Các gian hàng đổi chất thải tái chế, gian hàng đổi chất thải nguy hại và gian hàng đổi phiếu lấy quà tặng như túi vải, cây xanh, túi đựng rác)

Thông qua ngày hội nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của phân loại rác, qua đó mong muốn người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm lượng rác thải trong mỗi hộ gia đình, đồng thời tái sử dụng rác thải có thể dùng được, hạn chế thấp nhất xả thải ra môi trường.

Thanh Danh - MT Biên Hòa

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu