ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhơn Trạch giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2022
Đăng ngày: 02-06-2022 02:43
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhơn Trạch và kế hoạch giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2022 tại các xã đã được công nhận nông thôn mới nâng cao.

​  

Đầu quý II/2022 đến nay, Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện do ông Phạm Sỹ Linh – UVTV/ Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy/ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2022 tại các xã Phước An, Long Tân, Phú Đông và Phú Hữu.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân các xã, đến nay đã đạt 19/19 tiêu chí, 53/53 tiêu chí thành phần, được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai công nhận xã đạt chuẩn nông thông mới theo kế hoạch hàng năm. Cụ thể, đối với tiêu chí về giao thông nông thôn:  Từ năm 2016 đến nay các xã đã sửa chữa, nâng cao chất lượng mặt đường thực hiện được 64 tuyến đường, chiều dài 11,65km kinh phí trên 680 triệu đồng. Tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định đạt 100%. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy xã luôn quan tâm chỉ đạo  thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ và chỉ tiêu cấp trên, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, củng cố và nâng cao năng lực của cán bộ, công chức. Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 90%.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn nâng cao các xã cũng còn gặp một số khó khăn như: Tiến độ xây dựng và duy trì giữ vững nông thôn mới nâng cao còn chậm so với kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; cơ sở vật chất văn hóa đã được đầu tư đạt yêu cầu, tuy nhiên các hoạt động phong trào, quần chúng nhân dân gắn với các thiết chế văn hóa còn ít do nhu cầu sử dụng mạng internet ngày càng cao. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ chưa đa dạng về hình thức và nội dung; việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân gặp nhiều khó khăn do người dân chưa sắp xếp được thời gian cho việc tìm hiểu pháp luật. Các cơ chế, chính sách liên quan hỗ trợ phát triển cho hoạt động nông nghiệp thường thay đổi, công tác triển khai các quy hoạch đã được cấp phê duyệt nhưng còn chậm….

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn giám sát đã nhận xét về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao của các xã trên các lĩnh vực của cơ quan, đơn vị phụ trách, đồng thời, đóng góp ý kiến và nêu những giải pháp định hướng để khắc phục những khó khăn, vướng mắc của xã trong thời gian thời gian tới, góp phần giúp địa phương hoàn thiện, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Qua kết luận sơ bộ, Trưởng đoàn giám sát đã nhấn mạnh, ý nghĩa thực sự của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao là làm sao nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Để đạt mục tiêu đề ra, lãnh đạo xã cần tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo quá trình triển khai thực hiện tại các ấp, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chương trình; nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể để phát huy được vai trò giám sát, phản biện xã hội trong tổ chức xây dựng nông thôn mới. Các ngành tham gia Đoàn giám sát thời gian tới cần quan tâm, hỗ trợ địa phương tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để các xã hoàn thành thành mục tiêu đề ra đến năm 2022.

 

 

                                                                                   Phà Ca

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu