ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Nhơn Trạch bàn giao danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày: 26-04-2021 10:48
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 19/4, Ủy ban MTTQ huyện Nhơn Trạch tổ chức hội nghị bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho Ủy ban bầu cử huyện.
 

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND huyện Dương Thị Mỹ Châu, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phạm Sỹ Linh đã ký biên bản bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Nhơn Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 58 người cho Ủy ban bầu cử huyện.


74f01ea70ef158942cdcd359f1e73f62.jpg
Bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phạm Sỹ Linh cho biết, sau 1 tháng nhận bàn giao hồ sơ và danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 từ Ủy ban bầu cử huyện, Ủy ban MTTQ huyện đã tập trung, xem xét nghiên cứu kỹ các hồ sơ đề nghị của Ủy ban bầu cử huyện để xác minh làm rõ các vấn đề liên quan đến người ứng cử, đồng thời tiếp tục thực hiện các bước quy trình bầu cử đảm bảo đúng quy định.

Sau 3 lần hiệp thương, Ủy ban MTTQ huyện đã hoàn tất việc lựa chọn lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Quy trình hiệp thương đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu, dân chủ, công khai. Những người được giới thiệu ứng cử đều là những người được cử tri tín nhiệm cao, có trình độ chuyên môn, lý luận, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu.

Tới đây, Ủy ban MTTQ huyện sẽ tiếp tục ban hành kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử huyện, UBND huyện, các ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị các điều kiện để những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND huyện Dương Thị Mỹ Châu, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện biểu dương sự nỗ lực của MTTQ các cấp đã tổ chức các hội nghị hiệp thương đảm bảo quy trình. Các cấp, các ngành tích cực tham gia tuyên truyền và thực hiện các bước của quy trình bầu cử đảm bảo quy định.

 

(Xuân Tuấn)

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu