ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác bầu cử tại Ủy ban bầu cử huyện Nhơn Trạch
Đăng ngày: 20-04-2021 03:57
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 19-4, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử H.Nhơn Trạch về kết quả công tác triển khai thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng tham dự có Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Bùi Quang Huy.
 

20210419_100455.jpg 
Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi giám sát


Theo đó số lượng đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 35 đại biểu từ 58 ứng cử viên được giới thiệu (trong đó: Nữ: 21/58, đạt 36,20 %; Trẻ (dưới 40 tuổi): 17/58, đạt tỷ lệ 29,31 %; Ngoài Đảng: 5/58, đạt tỷ lệ 8,62%; Dân tộc, tôn giáo: 2/58, đạt tỷ lệ: 3,44%; Tái cử: 17/58, đạt tỷ lệ: 29,31%).

Số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu 346 đại biểu từ 565 ứng cử viên được giới thiệu.

Trên địa bàn huyện có 172 khu vực bỏ phiếu (03 khu vực bỏ phiếu riêng) đã được UBND huyện phê chuẩn.

Ủy ban bầu cử H.Nhơn Trạch cho biết, huyện có tổng số cử tri là 202.159 người, trong đó cử tri thường trú là 126.691; tạm trú là 75.468 người. Huyện có 58 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện với số đại biểu được bầu là 35; 565 người ứng cử HĐND cấp xã với số đại biểu được bầu 346 đại biểu; có 172 khu vực bỏ phiếu.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đánh giá, công tác triển khai công tác bầu cử trên địa bàn H.Nhơn Trạch được thực hiện rất chủ động, chặt chẽ, đảm bảo tiến độ và đúng luật. Huyện đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đảm bảo đúng quy trình, tiến độ theo luật định. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã được tăng cường; các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử được quan tâm hỗ trợ; công tác tuyên truyền được thực hiện với hình thức đa dạng, sinh động…

Kết luận buổi giám sát, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai bầu cử ở H.Nhơn Trạch. Đồng chí đề nghị:

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, UBMTTQVN và UBND tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử hoàn thành theo đúng thời gian quy định, đảm bảo bình đẳng, công bằng, đồng thời phải giám sát chặt chẽ, nếu có vi phạm phải xử lý kịp thời.

Để cuộc bầu cử thành công, đề nghị huyện tăng cường tập huấn cho các thành viên tổ bầu cử; thông tin rộng rãi thông tin của những ứng cử viên; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để thông tin tới cử tri. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền trực quan, treo đầy đủ các loại băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền lưu động; đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan tới công tác bầu cử trên các trang Facebook, nhóm Zalo của hội, đoàn thể… Qua đó, giúp cử tri hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

 

(Xuân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu