ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày: 19-04-2021 02:27
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng 19/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Khánh tổ chức Hội nghị Bàn giao biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, tại phòng họp Ủy Ban MTTQVN thành phố.
 

Tham dự có đ/c Lê Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy -  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố; đ/c Phạm Văn Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Ban Dân Vận Thành ủy - Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố.

a0499dc6103ee260bb2f.jpg
    Bàn giao biên bản hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026


Tại Hội nghị này, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trình bày Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức vào chiều 15/4 vừa qua, 100% đại biểu tham dự đã thỏa thuận, nhất trí với danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 53 người được 26 cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ứng cử.

Ủy ban MTTQVN thành phố Long Khánh đã bàn giao biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Long Khánh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban bầu cử thành phố và những cơ quan, đơn vị liên quan theo luật định.

          Theo quy định, trên cơ sở danh sách giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam; Ủy ban bầu cử ở từng đơn vị hành chính lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở cấp mình theo từng đơn vị bầu cử, chậm nhất là ngày 28/4 (25 ngày trước ngày bầu cử). 

          Tiếp đó, trên cơ sở quyết định của các Ủy ban bầu cử, Tổ bầu cử có trách nhiệm niêm yết ngay danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu mà mình phụ trách, kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người chậm nhất là ngày 03/5 (20 ngày trước ngày bầu cử) để cử tri nắm được thông tin.


                                               MT Long Khánh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu