ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Đồng Nai thông qua danh sách 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 135 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khó X, nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày: 17-04-2021 09:16
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Cao Văn Quang và Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy đã chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh ; Nguyễn Sơn Hùng, Phó thường trực HĐND tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Thái Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh...

Tại hội nghị, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy  trình bày báo cáo kết quả tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV của tỉnh gồm 15 người (chưa tính 6 người của trung ương) và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 136 người.

Từ ngày 22/3 đến 13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp nơi có người ứng cử cư trú đã triệu tập và chủ trì các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả, 14/14 ứng cử viên của tỉnh do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu đều được 100% cử tri nơi cư trú có mặt tại hội nghị tín nhiệm và nhất trí giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV, còn 01 người tự ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm 28,6% (không đạt theo quy định); 135/136 ứng cử viên được cử tri nơi cư trú có mặt tại hội nghị tín nhiệm cao (đạt 100%). Còn 01 trường hợp đạt tỷ lệ tín nhiệm 99% và nhất trí giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy cho biết thêm, qua việc trực tiếp dự, theo dõi ở một số hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và qua tổng hợp các biên bản gửi về cho thấy, thành phần tham dự, nội dung, hình thức tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cơ bản đều thực hiện đúng theo quy trình đã được hướng dẫn, tiến độ thời gian và đảm bảo tính công khai, dân chủ, bình đẳng. Tại các hội nghị, cử tri phát biểu với tinh thần thẳng thắn, chân thành. Hầu hết các ý kiến đều nêu ưu điểm cá nhân và bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với những người được giới thiệu ra ứng cử. Nhìn chung, cử tri đánh giá những người được giới thiệu ra ứng cử đều đảm bảo các tiêu chuẩn của người ĐBQH, HĐND tỉnh đã được pháp luật quy định; có mối liên hệ chặt chẽ với địa phương và nhân dân nơi cư trú; tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động và có nhiều đóng góp cho khu phố, ấp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách chính thức 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, thống nhất cao, hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 14 người ứng cử đại biểu QH khóa XV tỉnh (chưa tính 6 người của trung ương giới thiệu) và 135 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 100% đại biểu đồng ý.

 

(Xuân Tuân)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu