ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba
Đăng ngày: 15-04-2021 05:16
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 15/4/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

9f9d36923b71c92f9060.jpg

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ ba
 

Tham dự Hội nghị có ông Dương Minh Dũng – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Huyện ủy Long Thành, bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Bí thư Huyện ủy – Quyền Chủ tịch UBND huyện, Ông Dương Thúc Minh – UVTV – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Lê Văn Trung – UVTV – Trưởng Ban Tổ chức – Trưởng Phòng Nội vụ là các đại biểu khách mời, Ông Nguyễn Tấn Hưng – UVTV – Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng với các ông, bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 10/12 vị đại diện các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện là các đại biểu chính thức.
Tại Hội nghị đã trình bày báo cáo về tình hình, kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua báo cáo, đã có 01 người tự ứng cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV, 12 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (trong đó có 01 vị tự ứng cử), 58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, 656 người ứng cử đại biểu HĐND xã đã được lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú.
Cũng tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trình bày danh sách của 58 vị đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, qua thảo luận, đóng góp các ý kiến, 100% đại biểu đã biểu quyết thống nhất danh sách 58 vị đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.


b1b1d3d7de342c6a7525.jpg 
 
Hội nghị biểu quyết danh sách người ứng cử đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII


Sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ hoàn chỉnh biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 gửi đến các cơ quan liên quann và bàn giao danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban Bầu cử huyện theo quy định.
Theo Kế hoạch đề ra, từ ngày 03/5/2021 đến ngày 20/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ phối hợp với Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện, Ủy ban bầu cử huyện tổ chức các hội nghị gặp gỡ cử tri để những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XII thực hiện quyền vận động bầu cử theo Điều 62, Điều 66 của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.


(Bảo Ngọc MT Long Thành)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu