ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Thanh, TP.Long Khánh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba
Đăng ngày: 15-04-2021 10:53
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 14/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Thanh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử, trong đó nêu rõ những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu và danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định.

z2435502160723_3ff39834adb4885b124f5b32fd1e349f.jpg
                             Quang cảnh hội nghị hiệp thương

Các Đại biểu tham dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình tập trung thảo luận cho ý kiến để thống nhất lựa chọn, lập danh sách 34 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Xuân Thanh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

z2435502255063_142436b06e063c3e2a16d7bbfae016a8.jpg
                       Thư ký thông qua Biên bản hội nghị
 
         
Ngay sau Hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường sẽ gửi biên bản và danh sách đến Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và bàn giao danh sách, hồ sơ đại biểu ứng cử đại biểu HĐND phường và biên bản cho Thường trực HĐND, Ủy Ban bầu cử phường theo quy định; Sau đó sẽ họp với Thường trực HĐND - UBND -  UBBC phường, một số ngành liên quan và những người ứng cử bàn thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

                                                                         MT Xuân Thanh​

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu