ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Kiểm tra công tác bầu cử tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thống Nhất và Xuân Lộc
Đăng ngày: 12-04-2021 11:52
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 9 - 4, Đoàn kiểm tra công tác bầu cử của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó chủ tịch Thường trực Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thống Nhất và Xuân Lộc về tình hình triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn 2 huyện.

20210409_101607.jpg
Quang cảnh làm việc tại MT huyện Thống Nhất

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí trong ban Thường trực, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 xã của hai huyện.

Đối với huyện Thống Nhất, báo cáo với đoàn kiểm tra đồng chí Phạm Thị Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết, nhiệm kỳ 2021-2026 huyện giới thiệu 58 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện, số được bầu 35 đại biểu; tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 468 người, số đại biểu được bầu là 285 đại biểu; Cấp huyện có 10 đơn vị bầu cử, cấp xã có 66 đơn vị bầu cử với dự kiến số lượng khu vực bỏ phiếu là 72 khu vực.

Tổng số cử tri trên địa bàn huyện là: 131.699 cử tri, trong đó cử tri Nam: 66.851 người (thường trú 65.549 người, tạm trú: 1.302 người), cử tri Nữ: 64.848 người (thường trú 63.538 người, tạm trú: 1.310 người).

 Số cử tri đi bầu Quốc hội: 131.697 người; Số cử tri đi bầu tỉnh: 131.697 người; Số cử tri đi bầu huyện: 131.597 người; Số cử tri đi bầu cấp xã, thị trấn: 131.106 người. 

Đối với huyện Xuân Lộc, báo cáo với đoàn kiểm tra đồng chí Phạm Ngọc Lộc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết, nhiệm kỳ 2021-2026 huyện giới thiệu 59 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện, số được bầu 35 đại biểu; Cấp huyện có 10 đơn vị bầu cử.Trong thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện ổn định. Nhân dân tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại các nơi làm việc, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả việc triển khai thực hiện công tác bầu cử của hệ thống Mặt trận trên địa bàn huyện Thống Nhất và Xuân Lộc đến thời điểm hiện tại.

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy, Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh, qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thống Nhất, Xuân Lộc và các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động và có sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương và đồng bộ trong công lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Nhờ đó, công tác tổ chức triển khai cuộc bầu cử đã được triển khai đảm bảo các nội dung, công việc đúng thời gian và tiến độ thời gian đề ra, công khai, dân chủ, đúng quy trình theo quy định, hướng dẫn.

Công tác chuẩn bị bầu cử của hệ thống Mặt trận trên địa bàn 2 huyện được thực hiện khá bài bản, kịp thời, nghiêm túc, trách nhiệm; đáp ứng tốt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và Ủy ban bầu cử cùng cấp, đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền của mình; Đã chủ động phối hợp với UBND, HĐND cùng cấp thành lập các Ủy ban, Ban và Tổ bầu cử theo quy định, đúng thời gian.

Kịp thời xây dựng các kế hoạch kiểm tra và tổ chức đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại các đơn vị, nhằm hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận tham gia công tác bầu cử; Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương đúng thời gian, thành phần, số lượng theo đúng luật định… Đặc biệt là tổ chức thành công các hội lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND 3 cấp đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

20210409_154549.jpg 
Phó chủ tịch Thường trực Bùi Quang Huy  trưởng đoàn phát biểu tại Xuân Lộc
 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bầu cử của hệ thống Mặt trận trên địa bàn huyện Thống Nhất, Xuân Lộc vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như:

Việc xây dựng các biên bản hội nghị Hiệp thương còn hạn chế, chưa đảm bảo theo quy trình; Việc giới thiệu người ứng cử, việc lập hồ sơ của các cơ quan có người được giới thiệu ứng cử chưa đảm bảo theo quy định, không đảm bảo thành phần; Một số cấp ủy đảng cơ sở chưa sâu sát, kịp thời trong việc chỉ đạo giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, do vậy công tác giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND cấp xã một số nơi còn bị động; việc cấp kinh phí còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bầu cử trong thời gian tới, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy đề nghị:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 2 huyện Xuân Lộc, Thống Nhất và các xã, thị trấn trong thời gian tới tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định về thời gian, thành phần; Tổ chức các hội nghị để người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND; Xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện giám sát các nội dung liên quan đến công tác bầu cử như: lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri; niêm yết danh sách người ứng cử; giám sát việc thành lập ủy ban, ban và tổ bầu cử (trong đó chú ý đến việc phân công những người ứng cử tham gia Ủy ban, ban và tổ bầu cử); giám sát trong ngày bầu cử…theo quy định; Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú về cuộc bầu cử, nhất là ý nghĩa của cuộc bầu cử, danh sách những người ứng cử, đặc biệt quan tâm truyên truyền đến khu vực có đông công nhân lao động. Đối với Thống Nhất đặc biệt với đặc thù của một huyện có đông đồng bào theo đạo, công tác tuyên truyền cần đi sâu và phù hợp với từng đối tượng.

 

(Xuân Tuấn)

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu