ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Kiểm tra công tác bầu cử tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Khánh
Đăng ngày: 07-04-2021 09:31
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 6-4, Đoàn kiểm tra công tác bầu cử của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó chủ tịch Thường trực Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Khánh về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố
 

20210406_093930.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí trong ban Thường trực, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Khánh cho biết, nhiệm kỳ 2021-2026 số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu 33 đại biểu; Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường 340 đại biểu; Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố là 07 đơn vị; Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các xã, phường là 84 đơn vị. Tính đến thời điểm hiện nay tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Long Khánh ổn định.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả việc triển khai thực hiện công tác bầu cử của hệ thống Mặt trận trên địa bàn thành phố Long Khánh đến thời điểm hiện tại.

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy, Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh, qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Khánh và các xã, phường đã tích cực, chủ động và có sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương và đồng bộ trong công lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Nhờ đó, công tác tổ chức triển khai cuộc bầu cử đã được triển khai đảm bảo các nội dung, công việc đúng thời gian và tiến độ thời gian đề ra, công khai, dân chủ, đúng quy trình theo quy định, hướng dẫn.

Công tác chuẩn bị bầu cử của hệ thống Mặt trận trên địa bàn thành phố được thực hiện khá bài bản, kịp thời, nghiêm túc, trách nhiệm; đáp ứng tốt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và Ủy ban bầu cử cùng cấp, đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền của mình; Đã chủ động phối hợp với UBND, HĐND cùng cấp thành lập các Ủy ban, Ban và Tổ bầu cử theo quy định, đúng thời gian.

Kịp thời xây dựng các kế hoạch kiểm tra và tổ chức đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại các đơn vị, nhằm hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận tham gia công tác bầu cử; Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương đúng thời gian, thành phần, số lượng theo đúng luật định… Đặc biệt là tổ chức thành công các hội lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND 3 cấp đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bầu cử của hệ thống Mặt trận trên địa bàn thành phố Long Khánh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như:

Việc xây dựng các biên bản hội nghị Hiệp thương còn hạn chế, chưa đảm bảo theo quy trình; Việc giới thiệu người ứng cử, việc lập hồ sơ của các cơ quan có người được giới thiệu ứng cử chưa đảm bảo theo quy định, không đảm bảo thành phần; Một số cán bộ ở cấp cơ sở mới được kiện toàn sau Đại hội Đảng các cấp, nên còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về nghiệp vụ công tác bầu cử.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bầu cử trong thời gian tới, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy đề nghị: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận thành phố và các phường, xã trong thời gian tới tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định về thời gian, thành phần; Tổ chức các hội nghị để người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND; Xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện giám sát các nội dung liên quan đến công tác bầu cử như: lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri; niêm yết danh sách người ứng cử; giám sát việc thành lập ủy ban, ban và tổ bầu cử (trong đó chú ý đến việc phân công những người ứng cử tham gia Ủy ban, ban và tổ bầu cử); giám sát trong ngày bầu cử…theo quy định; Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú về cuộc bầu cử, nhất là ý nghĩa của cuộc bầu cử, danh sách những người ứng cử, đặc biệt quan tâm truyên truyền đến khu vực có đông công nhân lao động. Đặc biệt với đặc thù của một huyện có đông đồng bào theo đạo, công tác tuyên truyền cần đi sâu và phù hợp với từng đối tượng.

 

(Xuân Tuấn)

 

 

 

 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu