ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Mặt trận các cấp trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước năm 2021
Đăng ngày: 31-03-2021 03:53
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 31/3/2021, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2021 trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực và cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố. Ông Cao Văn Quang - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

ae85c7beabbd59e300ac.jpg
Quang cảnh hội nghị

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm tiền đề cho việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu Đại hội đã đề ra; là năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức, đó là diễn biến phức tạp vì thiên tai do biến đổi khí hậu; sự chống phá không ngừng của các thế lực thù địch; diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid - 19 ảnh hưởng lớn đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ việc làm…

Trước tình hình trên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong năm 2021 tiếp tục phát huy vai trò, nỗ lực nhiều hơn nữa để tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua đạt kết quả. Với tiềm năng, nội lực và quyết tâm cao, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, tin tưởng rằng phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2021 sẽ gặt hái nhiều thành công, tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19.

Đứng trước một năm nhiều cơ hội, khó khăn, thách thức, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2021; trong đó, tập trung vào các nội dung quan trọng như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thi đua thực hiện hiệu quả nội dung Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động và chủ trì; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo hướng tập trung phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy chuyên trách Mặt trận các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; chú trọng công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng các mô hình mới, nhân tố mới cũng như công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến.

145696aa73ac81f2d8bd (1).jpg
Các đơn vị Cụm thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua năm 2021

Để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2021, hội nghị đã bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Khánh là cụm trường cụm thi đua số 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thống Nhất là cụm trường cụm thi đua số 2. Các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2021 nhằm thể hiện quyết tâm thực  hiện các nội dung thi đua năm 2021 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động.

Với tinh thần phát huy truyền thống thi đua yêu nước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện thành công các nội dung phát động để đưa phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Mặt trận gặt hái nhiều thành công, góp phần cùng Đảng, Nhà nước hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đề ra trong năm 2021 và giai đoạn 2020-2025.

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu