ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
​Thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Quang khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đăng ngày: 21-03-2021 09:41
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Quang đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai Thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Quang khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi nghe bà Lương Thị Bảo Thùy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trình bày báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện bước 2 quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hội nghị đã tiến hành thảo luận, trao đổi các ý kiến và thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thông qua tại hội nghị.

210319 Quang cảnh Hội nghị.jpg
     Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã​ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện bước 2 quy trình hiệp thương ​


Kết quả 11/11 đại biểu có mặt tham dự hội nghị đã biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 44 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026Trong đó, có 34 trường hợp được 15 cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu và 10 trường hợp được 05/05 ấp giới thiệu ứng cử. Về  tỷ lệ thành phần: tỷ lệ nữ 36,36%; người ngoài Đảng: chiếm tỷ lệ 15.91%; tỷ lệ trẻ tuổi là 43,18%; Dân tộc, tôn giáo có tỷ lệ 6.81%; Tái cử, tỷ lệ 29.55%.

Hội nghị cũng đã bàn bạc và thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử. Thời gian tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã sẽ được tổ chức từ ngày 26/3 đến 30/3/2021.

                                                 ( Bảo Thùy MTLong Khánh)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu