ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
​Thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Long Khánh khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày: 19-03-2021 03:41
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều 18/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Long Khánh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Phạm Văn Hoàng - UVTV - Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ thành phố - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố chủ trì hội nghị.
 

Đồng chí Hồ Văn Nam - Tỉnh ủy viên - Bí thư thành ủy - Chủ tịch Ủy Ban bầu cử thành phốđ/c Lê Văn Thắng - UVTV - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố đã đến dự.       

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã báo cáo tình hình, kết quả giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được phân bổ, giới thiệu ứng cử và tình hình người tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu giới thiệu ứng cử là 53 người. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ các ứng cử viên, Ủy ban Bầu cử thành phố đã thống nhất gửi hồ sơ những người ứng cử tới Ban thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố theo quy định.

210319 ONG PHAM VAN HOANG CHU TOA HOI NGHI HIEP THUONG LAN 2.jpg
         Đ.c Phạm Văn Hoàng - UVTV - Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ thành phố

 Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố chủ trì hội nghị.

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 53 người được giới thiệu ứng cử HĐND thành phố Long Khánh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 37,73%; tỷ lệ trẻ tuổi chiếm 39,6%; tỷ lệ người ngoài đảng chiếm 13,20%, tỷ lệ dân tộc, tôn giáo chiếm 11,32%; tỷ lệ đại biểu tái cử chiếm 28,30%.

210319 DAI BIEU BIEU QUYET THONG NHAT LAN 2 .jpg
                  Hội nghị lấy ý kiến biểu quyết hội nghị hiệp thương lần thứ hai ​


Trên cơ sở danh sách người ứng cử thông qua hội nghị hiệp thương lần hai, Ủy ban MTTQ thành phố Long Khánh sẽ tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định.


                                                      (MT Long Khánh)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu