ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐNDhuyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày: 18-03-2021 05:18
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
 

Chiều ngày17/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghịhiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.Về dự hội nghị có 25 vị gồm: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyệnvà các vị khách mời là lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Đại diện Ủy ban bầu cử tham dự.

Tại hội nghị các vị được nghe ông Phạm Ngọc Lộc- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện bước II quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, hội nghị đã tiến hành thảo luận, trao đổi; có 05 ý kiến phát biểu đều thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021– 2026.

Kết quả 100% đại biểu tham dự hội nghị nhất trí với danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, khóa VII nhiệm kỳ 2021– 2026 gồm có 59 vị như Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thông qua tại Hội nghị.​

 

(MT XUÂN LỘC)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu