ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
HUYỆN LONG THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ HAI
Đăng ngày: 18-03-2021 05:12
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, qua thảo luận, đóng góp các ý kiến, 100% đại biểu đã biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 58 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Sáng ngày 18/3/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tham dự Hội nghị có ông Ngô Thế Ân – Phó Bí thư thường trực – Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Long Thành, bà Nguyễn Thị Thùy Linh – UVTV – Quyền Chủ tịch UBND huyện, Ông Dương Thúc Minh – UVTV – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện là các đại biểu khách mời, Ông Nguyễn Tấn Hưng – UVTV – Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng với các ông, bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện là các đại biểu chính thức.

5972-5.jpg 
 
 
Tại Hội nghị đã trình bày báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, theo đó các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã thực hiện đúng quy trình, đầy đủ các nguyên tắc thủ tục hồ sơ, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật và đạt yêu cầu cơ cấu, thành phần do Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã biểu quyết.
Cũng tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt nam huyện đã trình bày danh sách sơ bộ của 58 đại biểu ứng cử của 42 cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, qua thảo luận, đóng góp các ý kiến, 100% đại biểu đã biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 58 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

1bc33d4c39f8caa693e9.jpg 
 
 
Theo Kế hoạch đề ra, từ ngày 21/3/2021 đến ngày 14/3/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương sẽ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.(Bảo Ngọc - UBMTTQVN huyện Long Thành) 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu