ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ HAI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X
Đăng ngày: 18-03-2021 12:02
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng 17/3/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để “Thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X”.
 

20210317_095748.jpg
 

Tham dự hội nghị có Ông Cao Văn Quang / TUV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ông Bùi Quang Huy / TUV- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ông Nguyễn Sơn Hùng / TUV - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và các vị là đại biểu chính thức tham dự hội nghị theo quy định pháp luật.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X do các cơ quan, đơn vị giới thiệu và những người tự ứng cử. Đối với đại biểu Quốc hội, Hội nghị đã thống nhất danh sách sơ bộ 21 người ứng cử: Trong đó do các cơ quan, đơn vị giới thiệu 14; Trung ương giới thiệu 06 và 01 người tự ứng cử với cơ cấu như sau: Đại biểu nữ: 09/21 đại biểu, tỷ lệ 42,86%; Đại biểu trẻ tuổi: 01/21 đại biểu, tỷ lệ 4,76%;  Đại biểu tái cử: 03/21 đại biểu, tỷ lệ 14,28%;  về tự ứng cử: 01/21, tỷ lệ 4,76%.

Đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội nghị đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 136 người ứng cử. Trong đó do các cơ quan, đơn vị giới thiệu 1134 và 02 người tự ứng cử. Về tỷ lệ thành phần: Đại biểu nữ:  60/136, tỷ lệ 44,11%; Ngoài Đảng: 14 /136, tỷ lệ 10,29%; Trẻ tuổi: 36/136, tỷ lệ 26,47%; Dân tộc - Tôn giáo: 03/136, tỷ lệ 2,2 %; Tái cử: 40/136, tỷ lệ 29,41%

Về cơ cấu chính trị xã hội:

Khối Đảng: 06/136, tỷ lệ 4,41%; Thường trực và 03 Ban Hội đồng nhân dân : 08/136, tỷ lệ 5,88%; Ủy ban nhân dân tỉnh: 03/136, tỷ lệ 2,2%; Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: 12/136, tỷ lệ 8,82%; Khối tổ chức xã hội, nghề nghiệp  07/136 tỷ lệ 5,14%; Các doanh nghiệp, Hợp tác xã: 08/136, tỷ lệ 5,88%; Lực lượng vũ trang: 03/136 tỷ lệ 2,2%; Khối Tư pháp: 04/136, tỷ lệ 2,94%; Khối Sở - Ban -  Ngành: 36/136, tỷ lệ 26,47%; Các đơn vị sự nghiệp: 06/136, tỷ lệ 4,47 %; Dân tộc, tôn giáo: 03/136, tỷ lệ 2,2%; Các huyện, thành phố: 38/136, tỷ lệ 27,94%; Tự ứng cử: 02/136, tỷ lệ 1,47 %.

20210317_094003.jpg


Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai; từ ngày 21/3 đến 13/4/2021 sẽ triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ra ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

(Xuân Tuấn)

 

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu