ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
HUYỆN CẨM MỸ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ HAI THỎA THUẬN LẬP DANH SÁCH SƠ BỘ NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
Đăng ngày: 18-03-2021 11:01
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện theo các bước của kế hoạch công tác bầu cử, ngày 18/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


 

Thực hiện theo các bước của kế hoạch công tác bầu cử, ngày 18/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện – Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; đồng chí Lê Hồng Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban tổ chức huyện ủy; đồng chí Võ Thị Ngọc Lắm – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Võ Văn Tươi – Trưởng phòng nội vụ huyện; đại diện Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 13 xã và các vị đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, dự và chủ trì hội nghị.

1.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Chủ trì hội nghị phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trương Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện báo cáo tình hình thực hiện bước 2, quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Đến 17 giờ ngày 14/03/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã nhận được đầy đủ hồ sơ, thủ tục của 35 cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến, tổng số có 56 được giới thiệu ứng cử, các trường hợp được giới thiệu đều đạt yêu cầu phân bổ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Tổng số người được mời tham dự họp để giới thiệu đề cử là 441/450 người đạt tỷ lệ 98%. Cuộc họp giới thiệu đề cử đông nhất có 57/57 người dự, cuộc họp ít nhất có 4/4 người dự. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử đều làm đúng và đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục hồ sơ, đảm bảo yêu cầu dân chủ, công khai có tính thống nhất cao, đúng luật và đạt yêu cầu cơ cấu, thành phần do Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã quyết định.

2.jpg 
 
 Đồng chí Trương Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch Thường trực báo cáo tại hội nghị

Đồng thời, tại hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng Minh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện đã triển khai dự thảo kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức giới thiệu và lấy ý kiến nơi công tác, làm việc của người tự ứng cử.

Đại biểu dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Cẩm Mỹ, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thống nhất cao và biểu quyết đạt 100% nhất trí với danh sách sơ bộ và những nội dung Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện trình tại hội nghị.Phan Văn Thạo – UBM​TTQVN huyện Cẩm 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu