ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tiếp nhận hồ sơ người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cứ đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày: 16-03-2021 12:53
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 17/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.
 

​Thực hiện Khoản 1 và 2 Điều 36 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 về nộp hồ sơ ứng cử.

Sáng 15-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HDNĐ tỉnh; Thái Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực.

Sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ theo quy định (17 giờ ngày 14-3), Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận được 15 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 1 hồ sơ tự ứng cử.  Đồng thời, tiếp nhận được 136 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 2 hồ sơ tự ứng cử.

zalo.jpg
Bàn giao hồ sơ giữa Ủy ban bầu cử và MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hồ sơ do Ủy ban bầu cử tỉnh bàn giao đầy đủ, đúng theo quy định gồm danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng.

Trên cơ sở hồ sơ do Ủy ban bầu cử tỉnh bàn giao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lập danh sách đưa vào hiệp thương lần thứ 2 theo quy định.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức vào ngày 17/3/2021.​

Phát biểu tại hội nghị Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo, đối với hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan đơn vị có trách nhiệm phải phối hợp chặt chẽ để thực hiện quy trình giới thiệu ứng cử viên đảm bảo theo đúng quy định của luật. Trong đó, cần chú ý việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú. Sau khi có kết quả hiệp thương lần 2, đề nghị thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri theo quy định; đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trước ngày bầu cử.


(Xuân Tuấn)
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu