ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ký kết Chương trình phối hợp hợp tác xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, giai đoạn 2021 - 2025
Đăng ngày: 15-03-2021 06:14
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng 15-3, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên minh HTX tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại; HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và Chi Hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Việc ký kết chương trình phối hợp nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCSHCM, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thành viên tổ hợp tác​ (THT), HTX tham gia xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, hợp tác xã kiểu mới và Chi Hội Nông dân nghề nghiệp.

Thông qua việc xây dựng thành công các mô hình xã hội nông thôn văn minh, hiện đại và HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; khẳng định vai trò, vị trí, uy tín của Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh Đoàn, Liên minh HTX tỉnh trong hệ thống chính trị.
IMG_6420.jpg
Lãnh đạo các đơn vị ký kết chương trình phối hợp


Cụ thể, các đơn vị phối hợp xây dựng ít nhất 3 mô hình tiêu biểu, điển hình cấp ấp, khu phố; xã, phường đạt chuẩn nông thôn mới và đạt tiêu chí “xã hội nông thôn, văn minh, hiện đại”, đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống. Có ít nhất 60% HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động ở mức khá trở lên. 

Bên cạnh đó, toàn tỉnh phấn đấu có từ 20-25% HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và có 50% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Xây dựng được ít nhất 3 mô hình HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị hoạt dộng có hiệu quả, bền vững. Phối hợp xây dựng ít nhất 11 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp "3 trong 1" tại 11 huyện, thành phố trong toàn tỉnh; phấn đấu có ít nhất 2 mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp “4 trong 1” và “5 trong 1”.

Nội dung phối hợp tập trung vào công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, thành viên; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ xâv dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị...

Ngoài ra, Chương trình phối hợp đã phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị tham gia ký kết, để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, rộng khắp trên địa bàn tỉnh, để phấn đấu đạt được mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 - 2025.

Minh Thành

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu