ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
100% cử tri biểu quyết nhất trí cử hai vị thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đăng ngày: 08-03-2021 11:30
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.

Sáng ngày 08.3, Ban lãnh đạo cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự Hội nghị có ông Cao Văn Quang - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; ông Bùi Quang Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vũ Đình Trung và ông Nguyễn Tất Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Quang Huy, TUV/ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp tỉnh ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện theo quy trình ba bước và việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh nằm trong bước thứ hai của quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

20210308_153300.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trước đó, Ban lãnh đạo cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã họp, thống nhất giới thiệu hai vị tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ tiêu chuẩn và các điều kiện của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định​, với tinh thần dân chủ, khách quan, cử tri cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thể hiện sự đồng thuận cao với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% nhất trí giới thiệu hai vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Hội nghị Ban Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam mở rộng đã được tổ chức với sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường trực, các Trưởng, Phó ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Hội nghị Ban Lãnh đạo mở rộng đã nhất trí (với tỷ lệ 100%) danh sách hai vị do Ban lãnh đạo cơ quan giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

X.O

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu