ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng Chính phủ, chính quyền các cấp để vận động toàn dân triển khai thực hiện nhiệm vụ vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19”
Đăng ngày: 02-03-2021 04:32
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.
Sáng ngày 02.3.2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2021.

Tham dự hội nghị có hơn 2.000 đại biểu tại 63 điểm cầu trong cả nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị/ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng/ Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

20210302_081629.jpg 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại đi​ểm cầu tỉnh Đồng Nai

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai có sự tham dự của Ban Thường trực và cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố. Ông Cao Văn Quang, Tỉnh ủy viên/ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Hầu A Lềnh triển khai các nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2021. Năm nay, công tác Mặt trận có thêm nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung cao độ,  phát huy vai trò của mình trong tham gia thực hiện 6 nhiệm vụ công tác của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, MTTQ Việt Nam cần đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước; tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân; chú trọng hoạt động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị…

20210302_090216.jpg
Đại biểu trao đổi, thảo luận từ điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh

Tại hội nghị, các đại biểu đã cũng nhau trao đổi, thảo luận những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương.

ttm.jpg
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn​, phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, trong đó có những tác động do đại dịch Covid -19, biến đổi khí hậu tiếp tục có những diễn biến khó lường. Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng Chính phủ, chính quyền các cấp để vận động toàn dân triển khai thực hiện nhiệm vụ vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu, Mặt trận Tổ quốc các địa phương cần tập trung quán triệt để triển khai, thực hiện các nội dung chương trình hành động của năm 2021 ngay từ đầu năm.

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu