ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận biên bản giới thiệu người ứng cử, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Đăng ngày: 02-03-2021 04:21
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận biên bản và hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
 

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận biên bản:

- Việc gửi biên bản hội nghị hội nghị ban lãnh đạo, biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gửi về: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

+ Thời gian: từ ngày 24/02/2021 đến ngày 14/3/2021

+ Địa điểm: số 38, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử:

+ Thời gian:

- Hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là các giờ hành chính, các ngày trong tuần.

- Tiếp nhận hồ sơ từ ngày: 24/02/2021 đến ngày 14/3/2021

- Riêng thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021 và Chủ nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử các cấp cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

+ Địa điểm:

Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai - số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa.

 

(Xuân Tuấn)

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu