ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
244 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
Đăng ngày: 28-02-2021 09:36
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Trong tháng 2-2021, các đoàn kiểm tra của tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hơn 2,6 ngàn lượt thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống và kinh doanh tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có hơn 2,3 ngàn cơ sở đạt tiêu chuẩn, 244 cơ sở vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tỉnh

Đối chiếu tình hình vi phạm, các cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt 6 cơ sở với số tiền 47,5 triệu đồng. Những cơ sở vi phạm còn lại được nhắc nhở, hướng dẫn để khắc phục vi phạm nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Minh Tuấn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu