ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thống Nhất tổ chức hội nghị triển khai cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thống Nhất khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)
Đăng ngày: 26-02-2021 02:21
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 26/02/2021 tại hội trường Khối MTTQ và Các đoàn thể huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Thông báo về cơ cấu, thành phần, số lượng và hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thống Nhất khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).
Tham dự hội nghị có: Ông Nguyễn Huy Du, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện, Phó Ban chỉ đạo công tác bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; Ông Mai Văn Hiền Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó  trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; Bà Phạm Thị Hương - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện -  Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị theo thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Thông báo số 32/TB-HĐND ngày 22/02/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Thống Nhất.
quang canh.jpg
Quang cảnh hội nghị


Tại hội nghị đã nghe Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình bày Thông báo điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, cấp xã, thị trấn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện  khóa XII  đã được điều chỉnh sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.
yen.jpg
Bà Vũ Thị Yến hướng dẫn quy trình 
giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thống Nhất khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)


Bà Vũ Thị Yến -  BTV Huyện ủy Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó  trưởng  Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thống Nhất khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Thống Nhất khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
MTTQ Thống Nhất
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu