ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
HUYỆN CẨM MỸ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN NỘI DUNG TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
Đăng ngày: 26-02-2021 02:17
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Căn cứ kết quả hiệp thương lần I về xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kế hoạch bẩu cử đại biểu HĐND huyện. Sáng ngày 26/02/2021, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục, giới thiệu người ứng cử và lập hồ sơ nộp ứng cử ĐBHĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với các cơ quan, đơn vị và cấp cơ sở có người ra ứng cử.


Căn cứ kết quả hiệp thương lần I về xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kế hoạch bẩu cử đại biểu HĐND huyện. Sáng ngày 26/02/2021, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục, giới thiệu người ứng cử và lập hồ sơ nộp ứng cử ĐBHĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với các cơ quan, đơn vị và cấp cơ sở có người ra ứng cử.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị có người ra ứng cử; đại diện Ủy ban bầu cử huyện; đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 13 xã. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

 z2350138274199_39179b6c5fc7b2e09393f0ae542e2939.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện quán triệt một số nội dung tại hội nghị hướng dẫn.


Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện hướng dẫn nội dung, quy trình, thủ tục giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Chủ trì hội lưu ý một số nội dung về quy trình giới thiệu người ra ứng cử, đồng thời đề nghị lãnh đạo các cơ quan đơn vị có người ra ứng cử tiếp tục nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, thực hiện việc giới thiệu người của cơ quan, đơn vị mình ra ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo theo đúng trình tự quy định của Pháp luật.

 

Phan Văn Thạo – UBMTTQVN huyện Cẩm Mỹ

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu