ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban MTTQ huyện Nhơn Trạch hướng dẫn lập danh sách người được giới thiệu ứng cử ĐB HĐND huyện, NK 2021-2026
Đăng ngày: 25-02-2021 10:47
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 25/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hướng dẫn lập hồ sơ, danh sách cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ trì hội nghị: có ông  Phạm Sỹ Linh - UVTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và các vị trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. Tham dự hội nghị có bà Dương Thị Mỹ Châu – UVTV, Chủ tịch HĐND huyện và Ông Phan Chí Thảo – HUV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Đại diện Ủy ban Bầu cử huyện. Cùng 37/38 đại biểu đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
 Anh Hoa phat bieu.jpg
 

Hội nghị nghe ông  Phạm Sỹ Linh thông qua phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Nhơn Trạch khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:
Về số lượng người giới thiệu ứng cử HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: 58 người (số đại biểu được bầu là 35 đại biểu) đảm bảo cơ cấu, thành phần trong 38 tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, Cơ quan nhà nước cấp huyện và các cơ quan hành chính cấp xã, thị trấn, Đơn vị sự nghiệp, Tổ chức kinh tế trên địa bàn, đại diện các thành phần xã hội nghề nghiệp có đại diện thành phần xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, độ tuổi.
Tại hội nghị hiệp thương các đại biểu đã hướng dẫn các bước thực hiện giới thiệu người được ứng cử của các tổ chức, cơ quan, đơn vị theo quy trình hiệp thương 3 lần 5 bước và được giải đáp các thắc mắc liên quan cách lập danh sách, hồ sơ người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện Nhơn Trạch khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026.
 
                                                                                                                             Hồng Nhung - MT Nhơn Trạch 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu