ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
UBMTTQ Việt Nam xã Bảo Quang- TP.Long Khánh: tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày: 24-02-2021 03:13
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 24/02/2021, tại Hội trường Trụ sở xã Bảo Quang, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
 

 Tham dự Hội nghị Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã; Ông Đỗ Văn Long, Phó Chủ tịch HĐND xã - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã; Bà Lương Thị Bảo Thùy, Chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các ấp trên địa bàn được phân bổ giới thiệu người ứng cử.

Bà Lương Thị Bảo Thùy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử .jpg
         Bà Lương Thị Bảo Thùy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Bà Lương Thị Bảo Thùy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các ấp và hướng dẫn cụ thể, chi tiết nội dung, cách thức tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại Hội nghị.jpg
​Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại Hội nghịTheo đó, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các ấp được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24/2/2021 đến ngày 11/3/2021. Về trình tự tổ chức các hội nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã gồm 3 Hội nghị: Hội nghị thứ nhất - họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến giới thiệu người ứng cử của đại biểu HĐND xã; Hội nghị thứ hai - lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã; Hội nghị thứ ba - họp ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã. Việc giới thiệu người của ấp để ứng cử đại biểu HĐND cấp xã được thực hiện theo quy định tại Chương II của Nghị quyết số 1186 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã -Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các ấp thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố và của xã; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các ấp của mình lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng được giới thiệu. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Thường trực HĐND xã phối hợp, hướng dẫn người của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các ấp được lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã làm hồ sơ ứng cử theo quy định chậm nhất ngày 14/03/2021.


MT Bảo Quang

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu