ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
MTTQVN huyện Nhơn Trạch tổ chức hiệp thương lần thứ nhất
Đăng ngày: 08-02-2021 03:06
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 05/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
 ​
Chủ trì hội nghị: có ông  Phạm Sỹ Linh - UVTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và các vị trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. Tham dự hội nghị có bà Dương Thị Mỹ Châu – UVTV, Chủ tịch HĐND huyện; Ông Nguyễn Hữu Thành – UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện và Ông Phan Chí Thảo – HUV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Đại diện Ủy ban Bầu cử huyện. Cùng 15/18 đại biểu là Ủy viên Ban thường trực MTTQVN huyện khoá VI và đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQVN huyện khoá VI.
Hội nghị nghe đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa V trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Nhơn Trạch khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:
Về số lượng người giới thiệu ứng cử HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: 58 người (số đại biểu được bầu là 35 đại biểu) đảm bảo cơ cấu, thành phần trong các tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, Cơ quan nhà nước cấp huyện và các cơ quan hành chính cấp xã, thị trấn, Đơn vị sự nghiệp, Tổ chức kinh tế trên địa bàn, đại diện các thành phần xã hội nghề nghiệp có đại diện thành phần xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, độ tuổi. Trong đó:
- Tổ chức chính trị: 7/58 đạt 12.06%;
- Tổ chức chính trị - xã hội: 10/58 đạt 17.24%;
- Đơn vị lực lượng trang nhân dân: 4/58 đạt 6.89%;
- Cơ quan hành chính cấp huyện: 16/58 đạt 27,58%;
- quan hành chính cấp xã, thị trấn: 12/58 đạt 20.68%;
- Đơn vị sự nghiệp: 2/58 đạt 3.44%;
- Tổ chức kinh tế trên địa bàn: 3/58 đạt 5.17%;
- Đại diện các thành phần xã hội (công nhân, nông dân): 2/58 đạt 3.44%;
- Tôn giáo: 2/58 đạt 3.44%.
Về Tỷ lệ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ: 21/58 đạt 36,20%
Về Tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là người ngoài Đảng: 6/58 đạt 10,34%
Về Tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 18/58 đạt 31.03%
Về Tỷ lệ đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026: 18/58 đạt 31.03%
Tại hội nghị hiệp thương các đại biểu đã thảo luận dân chủ và đi đến thống nhất 15/15 đại biểu (chiếm tỷ lệ 100%) nhất trí với Văn bản số 07/HĐND-VP ngày 04/2/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về dự kiến thành phần, cơ cấu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
bieu quyet.jpg 
Hội nghị thống nhất biểu quyết 100%
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phạm Sỹ Linh nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2021. Vì vậy, MTTQ phải hiệp thương lựa chọn, giới thiệu được những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử qua các bước hiệp thương; đặc biệt, chuẩn bị tốt công tác tổ chức các bước hiệp thương tiếp theo.  
 

                                                                                                                                                                                                    Hồng Nhung - MTTQ Nhơn Trạch

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu