ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
Đăng ngày: 08-02-2021 09:59
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Vào lúc 14h30, ngày 05/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026)”.

Chủ trì hội nghị có ông Trần Đình Dung - UVTV - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UB.MTTQVN huyện; ông Phạm Ngọc Lộc - PCT Thường trực UB.MTTQVN huyện; ông Nguyễn Thanh Minh - PCT UB.MTTQVN huyện.

Tham dự hội nghị có ông Viên Hồng Tiến - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy huyện Xuân Lộc; ông Nguyễn Đức Hóa - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND huyện - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Xuân Lộc; ông Lê Khắc Sơn - HUV - PCT UBND huyện Xuân Lộc;

Thay mặt Thường trực HĐND huyện trình bày dự kiến về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc, nhiệm kỳ 2021- 2026, ông Nguyễn Đức Hóa - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND huyện cho biết theo quy định của pháp luật; số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu là: 35 đại biểu; Số lượng người được giới thiệu là 59 đại biểu.

- Về thành phần đại biểu: 

Nữ 28 đại biểu; Ngoài đảng 06 đại biểu; Tái cử 12 đại biểu; Trẻ tuổi 22 đại biểu; Dân tộc 02 đại biểu; Tôn giáo 02 đại biểu.

- Về cơ cấu chính trị-xã hội:

Khối Đảng 03 đại biểu; Khối Nhà nước 21 đại biểu; Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 07 đại biểu; Khối An ninh - Quốc phòng 02 đại biểu; Doanh nghiệp: 02 đại biểu; Khối Y tế - Trường học: 04 đại biểu; Khối xã, thị trấn: 16 đại biểu; Tôn giáo, dân tộc 02 đại biểu.

cf884d2ceb2a15f33857c8e7dafeb465.jpg

Biểu thống nhất với cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử.

Tại hội nghị hiệp thương các đại biểu đã thảo luận dân chủ và đi đến thống nhất:

- 19/19 đại biểu (chiếm tỷ lệ 100%) nhất trí với Văn bản của HĐND huyện Xuân Lộc về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026).

 

(Xuân Tuấn)

 In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu