ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
Đăng ngày: 06-02-2021 09:08
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 05/02/2021 tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều ngày 05/02/2021 tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

IMG_1612511478963_1612618287995.jpg
IMG_1612511479027_1612618302237.jpg
(Toàn cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất


Tham dự hội nghị có 23/24 đại biểu chính thức. Trong đó Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: 05/05 đồng chí; Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên có 18/19 đại biểu, Đại biểu khách mời: Ông Huỳnh Tấn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Hữu Nguyên, Tỉnh ủy Viên, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố; ông Lâm Tấn Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; ông Nguyễn Kim Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Duy Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

Thay mặt HĐND thành phố ông Nguyễn Kim Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Phó Chủ tịch HĐND thành phố trình bày dự kiến số lượng, cơ cấu và thành phần ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về số lượng đại biểu HĐND thành phố khóa XII là 40 Đại biểu; Số lượng đại biểu giới thiệu ứng cử là 64 đại biểu.

IMG_1612511558922_1612618418439.jpg
ng Nguyễn Tấn Long, Trưởng ban Dân vận Thành ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố – Chủ trì hội nghị lấy ý liến các vị đại biểu 
số lượng, cơ cấu thành phần ứng cử đại biểu HĐND thành phố Biên Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 202​6


Các đại biểu không có ý kiến nào thêm, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Tấn Long, Trưởng ban Dân vận Thành ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố – Chủ trì hội nghị tóm tắt lại các vấn đề đã thảo luận, nhất trí và Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất với các nội dung mà Thường trực HĐND thành phố thông qua.

Qua đó tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất về số lượng, cơ cấu thành phần ứng cử đại biểu HĐND thành phố Biên Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cụ thể như sau:

+ Số lượng đại biểu ứng cử HĐND thành phố Biên Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 64 đại biểu.

+ Số lượng đại biểu dự kiến trúng cử HĐND thành phố Biên Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 40 đại biểu.

+ Về tỷ lệ cơ cấu gồm: Đại biểu tái cử 12 đại biểu (chiếm 30%); đại biểu nữ 23 đại biểu (chiếm 35%); đại biểu ngoài Đảng 07 đại biểu (chiếm 10%); đại biểu trẻ tuổi dưới 40 tuổi 10 đại biểu (chiếm 15%).

Qua đó Hội nghị đã biểu quyết có 23/23 đại biểu nhất trí đạt tỷ lệ 100%.Thanh Danh - MT Biên Hòa

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu