ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
Đăng ngày: 06-02-2021 08:40
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ngày 04/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026)”.
 

IMG_1612464515937_1612572203950.jpg
Ông Nguyễn Tấn Hưng – UVTV  - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch UB.MTTQVN huyện phát biểu kết luận hội nghị


Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Tấn Hưng – UVTV  - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch UB.MTTQVN huyện; bà Lê Hoàng Bảo Ngọc – HUV- PCT Thường trực UB.MTTQVN huyện; ông Trần Trọng Phú – PCT UB.MTTQVN huyện.

Tham dự hội nghị có  ông Dương Minh Dũng – UVTV Tỉnh ủy – Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành; ông Ngô Thế Ân – Phó Bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND huyện – Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Long Thành; ông Dương Thúc Minh – UVTV – PCT HĐND huyện Long Thành; ông Huỳnh Minh Dũng – UVTV – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Long Thành; ông Nguyễn Phong An – HUV – PCT UBND huyện Long Thành.

Trình bày tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, ông Dương Thúc Minh -TVHU/ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cho biết, số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ửng cử đại biểu HĐND huyện Long Thành nhiệm kỳ 2021-2026 số lượng đại biểu được bầu là 35 đại biểu và số lượng đại biểu được giới thiệu là 58.

Về tỷ lệ thành phần đại biểu:                                       

Nữ 25 đại biểu; Ngoài đảng 06 đại biểu; Trẻ tuổi 09 đại biểu; Trí thức 58  đại biểu; Dân tộc 02đại biểu; Tôn giáo 02 đại biểu.

Về cơ cấu chính trị-xã hội:

Khối Đảng 05 đại biểu; Khối Chính quyền địa phương10 đại biểu; Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 06 đại biểu; Khối pháp luật 04 đại biểu; Khối kinh tế 04/58 đại biểu; Khối văn hóa – xã hội 05 đại biểu; Khối xã, thị trấn 14 đại biểu; Tôn giáo, dân tộc 04 đại biểu; Ngoài Đảng 06/58 đại biểu.

IMG_1612464516269_1612572203984.jpg
Ông Dương Thúc Minh – UVTV – PCT HĐND huyện Long ThànhTrình bày tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Tại hội nghị hiệp thương các đại biểu đã thảo luận dân chủ và đi đến thống nhất:

- 14/14 đại biểu (chiếm tỷ lệ 100%) nhất trí với Văn bản số 16/HĐND ngày 03/02/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị điều chỉnh lại tỷ lệ nữ về cơ cấu đại biểu ở các khối cụ thể như sau:

- Khối nhà nước (10 đại biểu, trong đó có 04 nữ) giảm 01 đại biểu nữ đề nghị điều chỉnh lại (10 đại biểu, trong đó có 03 nữ).

- Khối Pháp luật (04 đại biểu) đề nghị trong cơ cấu có 02 đại biểu nữ, do đó điều chỉnh lại (04 đại biểu, trong đó có 02 nữ).

- Khối Văn hóa – xã hội (05 đại biểu, có 02 nữ) tăng 01 đại biểu nữ đề nghị điều chỉnh lại (05 đại biểu, trong đó có 03 nữ).

- Ngoài Đảng (06 đại biểu có 05 nữ) giảm 02 đại biểu nữ đề nghị điều chỉnh lại (06 đại biểu, trong đó có 03 nữ).

 

(Xuân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu