ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bom tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất.
Đăng ngày: 05-02-2021 05:19
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bom tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng ngày 04/02/2021 tại hội trường Khối Dân vận huyện Trảng Bom. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bom tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự hội nghị có 23/23 đại biểu chính thức. Trong Ban Thường trực UBMTTQVN huyện: 4/4 đ/c; Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, có 19/19 đại biểu,  Đại biểu khách mời: bà Nguyễn Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Vương Anh Tuấn – TVHU - Phó Chủ tịch HĐND huyện; bà Lương Thị Lan – HUV - PCT UBND huyện; bà Đào Thị Trúc Lan – Phó Trưởng phòng nội vụ - UBBC huyện.

 Thay mặt HĐND huyện ông Vương Anh Tuấn - Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy – Phó chủ tịch HĐND huyện trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về số lượng đại biểu HĐND huyện khóa IV là 35 Đại biểu; Số lượng đại biểu giới thiệu ứng cử là 59 đại biểu.
                                                                                                                                                                           
Tại hội nghị các vị đại biểu đã có 05 ý kiến góp ý vào cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biêu HĐND huyên khóa IV và đã được bà Nguyễn Thị Nga – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện trao đổi, giải trình các ý kiến góp ý của các vị đại biểu.Các đại biểu không có ý kiến nào thêm, thay mặt ban thường trực, ông Trương Tấn Sỹ - Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện – chủ trì hội nghị tóm tắt lại các vấn đề đã thảo luận, nhất trí và Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất với các nội dung mà Thường trực HĐND huyện đã trình bày tại hội nghị.

Về cơ cấu gồm: Khối Đảng 5%; khối nhà nước 28,8%; khối pháp luật 6,8%; Khối lực lượng vũ trang nhân dân 6,8%; các tổ chức chính trị xã hội 15,3%; Tổ chức tôn giáo 1,7%; Tổ chức kinh tê 3,4%; Trí thức, đơn vị sự nghiệp 3,4%; Đơn vị hành chính cấp dưới 28,8%.

Về thành phần: - Nữ: 21 người, chiếm 35,5% (theo quy định ít nhất 35%); Dân tộc thiểu số: 01 người, chiếm 1,7 % (theo quy định không thấp hơn nhiệm kỳ trước); Dưới 40 tuổi: 17 người, tỷ lệ 28,8 % (theo quy định ít nhất 15%); Ngoài đảng: 05 đại biểu, tỷ lệ 8,5 % (phấn đấu không dưới 10%); Tái cử 21/37 người, chiếm 56,7% (phấn đấu trên 30%).


(Mặt trận Trảng Bom​​)
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu