ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV ĐƠN VỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Đăng ngày: 05-02-2021 04:40
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ngày 5/2, tại Đồng Nai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Đồng Nai.
 

59915a477fff059c88fa2c106139f205.jpg
Quang cảnh hội nghị

Chủ trì hội nghị: có ông Cao Văn Quang  -  TUV/Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Bùi Quang Huy - TUV/Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tham dự hội nghị có ông Hồ Thanh Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Cao Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; ông Nguyễn Sơn Hùng - TUV/Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; ông Nguyễn Thanh Tú - TUV/Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2021; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân; là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Theo luật định, MTTQ phải hiệp thương lựa chọn, giới thiệu được những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử qua các bước hiệp thương. Đây là khâu rất quan trọng để lập danh sách những người ứng cử ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Nai bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần, thể hiện được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  được tổ chức vào ngày Chủ nhật 23/5/2021.

Theo phân bổ đại biểu Quốc hội khoá XV đơn vị tỉnh Đồng Nai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng số người được giới thiệu ứng cử là 20 đại biểu.

Số đại biểu do Trung ương giới thiệu 06 đại biểu; Số đại biểu do tỉnh giới thiệu 14 đại biểu.

Dự kiến 14 ứng cử viên của tỉnh Đồng Nai được phân bổ như sau

Cơ cấu định hướng 06 ứng cử viên gồm: lãnh đạo chủ chốt 01 đại biểu; Chuyên trách 01 (đại biểu tái cử); Công an: 02 đại biểu; Doanh nghiệp 02 đại biểu (02 đại biểu nữ, 01 tái cử);

Cơ cấu hướng dẫn: 08 ứng cử viên

Ngành Giáo dục và Đào tạo 02 đại biểu (02 đại biểu nữ); ngành Khoa học - Công nghệ (đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở) 01 đại biểu; ngành Y tế: 01 đại biểu ( 01 đại biểu nữ); ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch (đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa hoặc nghệ thuật) 01 đại biểu ( 01 đại biểu nữ, trẻ tuổi); ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 01 đại biểu (01 đại biểu nữ); đại diện Đảng, Mặt trận và các tổ chức thành viên 02 đại biểu (01 đại biểu nữ, 01 tái cử);

Cơ cấu kết hợp các thành phần: Đại biểu nữ 08; Đại biểu trẻ tuổi 01; Đại biểu tái cử 03.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã thảo luận, cho ý kiến vào cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh được giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ý kiến thảo luận, đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua số lượng đại biểu của tổ chức, đơn vị, cơ quan ở tỉnh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Đồng Nai là: 20 đại biểu, trong đó trung ương phân bổ về 06 đại biểu, tỉnh hiệp thương giới thiệu 14 đại biểu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ quốc hội.


(Xuân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu