ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026
Đăng ngày: 05-02-2021 04:01
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ngày 05/02 tại Đồng Nai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

zalo (21).jpg
ông Cao Văn Quang  -  TUV/Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị


Chủ trì hội nghị: có ông Cao Văn Quang  -  TUV/Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Bùi Quang Huy - TUV/Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tham dự hội nghị có ông Cao Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; ông Nguyễn Sơn Hùng - TUV/Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; ông Nguyễn Thanh Tú - TUV/Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2021; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân; là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Theo luật định, MTTQ phải hiệp thương lựa chọn, giới thiệu được những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử qua các bước hiệp thương. Đây là khâu rất quan trọng để lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần, thể hiện được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  được tổ chức vào ngày Chủ nhật 23/5/2021.

Trình bày tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Sơn Hùng -TUV/ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ửng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 81 đại biểu và số lượng đại biểu được giới thiệu là 135.

Về tỷ lệ thành phần đại biểu:

-Nữ 47 đại biểu; ngoài đảng 13 đại biểu; trẻ tuổi 20 đại biểu; dân tộc, tôn giáo 04 đại biểu, tái cử 40 đại biểu.

Về cơ cấu chính trị-xã hội:

- Khối Đảng 06 đại biểu, Hội đồng nhân dân 08 đại biểu, Ủy ban nhân dân tỉnh; 03 đại biểu, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 08 đại biểu, Khối tư pháp 04 đại biểu, Lực lượng vũ trang 04 đại biểu; Khối sở, ban, ngành 38 đại biểu; Dân tộc, Tôn giáo 04 đại biểu;  Khối các tổ chức xã hội, nghề nghiệp 06 đại biểu; Khối đơn vị sự nghiệp, GD - Y tế 06 đại biểu; Khối doanh nghiệp, Hợp tác xã 10 đại biểu; Khối huyện, thành phố 38 đại biểu.

zalo (23).jpg

Các đại biểu biểu quyết thông qua tại hội nghị hiệp thương HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026


Tại hội nghị hiệp thương các đại biểu đã thảo luận dân chủ và đi đến thống nhất:

- 30/30 đại biểu (chiếm tỷ lệ 100%) nhất trí với Văn bản số 91/HĐND-VP ngày 03/2/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến thành phần, cơ cấu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 06/30 đại biểu (chiếm tỷ lệ 20%) nhất trí kiến nghị điều chỉnh cơ cấu khối Mặt trận, các đoàn thể chính trị tăng số lượng người giới thiệu được ứng cử từ 08 đại biểu lên 12 đại biểu và giảm tương ứng số lượng người giới thiệu được ứng cử ở khối sở, ban, ngành.

Thay mặt Ủy ban bầu cử tỉnh ông Cao Tiến Dũng và ông Nguyễn Sơn Hùng Phó Chủ tịch UBBC tỉnh ghi nhận những ý kiến góp ý thẳng thắn của các vị đại biểu; xem xét tiếp thu, có sự điều chính hợp lý theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phù hợp với tình hình của địa phương.

 

(Xuân Tuấn)


 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu