ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
HUYỆN CẨM MỸ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT THỎA THUẬN VỀ CƠ CẤU, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
Đăng ngày: 05-02-2021 03:39
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Căn cứ Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14, hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sáng ngày 4/2/2021, Ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
 

        Căn cứ Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14, hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sáng ngày 4/2/2021, Ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có ông Vũ Thanh Tùng – Phó bí thư thường trực huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện – Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; Ông Lê Hồng Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban tổ chức huyện ủy; ông Bá Ngọc Sơn – Phó trưởng phòng nội vụ huyện; ông Phí Mạnh Tân – Phó chánh văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; đại diện Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 13 xã và các tổ chức thành viên. Bà Trương Minh Nguyệt – Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

2021 HIEP THUONG LAN THU NHAT THOA THUAN CO CAU.jpg

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, huyện Cẩm Mỹ

Sau khi nghe ông Vũ Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện – Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện thông qua số lượng, cơ cấu,thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ với tổng số được bầu cao nhất là 35 đại biểu, dự kiến có 7 đơn vị bầu cử gồm các cụm Sông Nhạn và Xuân Quế; Nhân Nghĩa và Long Giao; Bảo Bình và Xuân Bảo; Xuân Đông và Xuân Tây, Sông Ray và Lâm San và 1 đơn vị bầu cử tại xã Xuân Mỹ... Mỗi đơn vị bầu 5 đại biểu, và số dư ít nhất là 3 như vậy mỗi đơn vị bầu cử sẽ có 8 ứng cử viên và số lượng tối thiểu là 56 ứng cử viên. Trong đó khối đảng được phân bổ là 4 ứng cử viên; thường trực và 2 ban hội đồng nhân dân huyện 4 ứng cử viên; Ủy ban nhân dân huyện 9 ứng cử viên; lực lượng vũ trang 2 ứng cử viên; khối tư pháp 2 ứng cử viên; khối mặt trận và các đoàn thể huyện 3 ứng cử viên; khối xã 26 ứng cử viên; tôn giáo, dân tộc 4 ứng cử viên và khối kinh tế 2 ứng cử viên. 100% đại biểu tham dự thống nhất với cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.


Phan Văn Thạo – UBMTTQVN huyện Cẩm Mỹ

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu