ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Tân Phú phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đăng ngày: 15-01-2021 09:33
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Quang Huy/TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Phú lần thứ 7 nhiệm kỳ 2019-2024, tổ chức vào ngày 14/01/2021.

acd8e4a9409ea3268cfd1326071e1ac3.jpg
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường Bùi Quang Huy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự Hội nghị có đ/c Phạm Thị Lý UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực; 54/57 vị Ủy viên Ủy ban; đại diện Hội đồng nhân dân,UBND các phòng, ban của huyện và các đồng chí trong ban Thường trực các xã, thị trấn tham dự.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy năm 2020, công tác Mặt trận trên địa bàn huyện tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nhiều mô hình, cách làm hay được phát huy và đem lại kết quả tích cực và đạt được một số kết quả như:

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày Lễ lớn của dân tộc; công tác an sinh xã hội được các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo và các đối tượng bị ảnh hưởng dịch covid-19, nhân dân phấn khởi trước những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, Quốc phòng- an ninh của huyện năm 2020.

Kết quả đã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân đóng góp về Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 54,45 triệu đồng; vận động quỹ "Vì người nghèo" huyện được 674,7 triệu đồng đạt 100% kế hoạch, vận động xây dựng 53 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn, số tiền 3,5 tỷ đồng, sửa chữa 6 căn nhà tình thương trị giá 75 triệu đồng.Tổ chức vận động hỗ trợ đồng bào khu vực đồng bằng sông cửu long bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn, số tiền 20 triệu đồng, vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền trung khắc phục thiệt hại do bị thiên tai, bão lụt, số tiền 684,55 triệu đồng;

Các hoạt động giám sát được tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong năm đã tổ chức giám sát 30 cuộc. Nội dung giám sát về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; việc công khai minh bạch việc cấp tiền hỗ trợ các đối tượng được cấp tiền điện cho hộ nghèo năm 2020; bình xét hộ nghèo năm 2019; Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn đã tổ chức giám sát 124 cuộc giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: Giám sát xây dựng và sửa chữa nhà tình thương, xây dựng trường học, giám sát xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, công trình làm mương đường Thanh Sơn-Phú Lâm, trường Trung học cơ sở, xây dựng trạm bơm, sửa chữa nhà cộng đồng, sửa chữa trụ sở UBND xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như:

Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là một số vụ việc gây bức xúc đến đời sống nhân dân có lúc chưa kịp thời dẫn đến việc đề xuất các giải pháp, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền giải quyết; Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền ở một số xã, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, còn hạn chế, việc nhân rộng các mô hình điển hình trong các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động hiệu quả chưa cao; Việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng với Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền chưa được thường xuyên.

Dự và phát biểu tại Hội nghị đồng chí Bùi Quang Huy biểu dương và ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của hệ thống Mặt trận các cấp huyện Tân Phú  trong năm 2020; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp trong thời gian tới và năm 2021 cần tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đến các tấng lớp nhân dân, để nhân dân biết, tin tưởng tổ chức thực hiện; phối hợp, tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục nhân rộng và thực hiện có hiệu quả các mô hình, cách làm hay trong cộng đồng; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội; quan tâm hơn nữa đến công tác đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận; trong đó quan tâm đến công tác cán bộ ở khu dân cư; thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở khu dân cư.

IMG_1610595388399_1610671522773.jpg
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường Bùi Quang Huy tặng bằng khen cho các tập thể , cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.


Tại hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân; Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.

 

(Xuân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu