ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Tổng kết Chương trình phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2016 - 2020
Đăng ngày: 12-01-2021 05:27
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 12.01, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp số 20/CTrPH - MTTW-BTN&MT ngày 26/12/2016 về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2016 - 2020, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025.
Ông Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị với sự tham dự của 2.386  đại biểu từ 63 điểm cầu trong cả nước.

Tại điểm cầu Đồng Nai có sự tham dự của 50 đại biểu là cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; đại diện một số tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường trên đại bàn tỉnh và đại diện một số mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu" trên địa bàn tỉnh. Ông Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở TN&MT chủ trì hội nghị.

20210112_141638.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết Chương trình  phối hợp số 20/CTrPH - MTTW- BTN&MT ngày 26/12/2016 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 – 2020.

Sau triển khai chương trình phối hợp, đã có 63/63, tỉnh, thành phố ký kết Chương trình phối hợp hoặc kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2020; 63/63 tỉnh, thành phố tổ chức ký kết Chương trình hoặc kế hoạch phối hợp 3 bên giữa Mặt trận, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo cấp tỉnh, nhiều địa phương đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp đến cấp huyện. Qua đó, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức 517.307 hội nghị tuyên truyền, hội thảo, tọa đàm, hội thi về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Toàn quốc có 126 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, quận, thị xã; 252 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn252 Ban Công tác Mặt trận KDC có mô hình điểm về công tác bảo vệ môi trường.

Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ mít tinh chiến dịch truyền thông từ Trung ương đến Mặt trận cơ sở nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6 tại 5.393 khu dân cư với số lượng người tham dự lên đến 647.160 người; tổ chức 2.550 cuộc giám sát, thường xuyên tổ chức tập hợp ý kiến của nhân dân trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường để phản ánh tới các cơ quan Đảng, chính quyền và báo cáo tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân. Trong giai đoạn 2017 - 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ 50/63 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng mới, duy trì, nhân rộng 344 mô hình điểm bảo vệ môi trường. Từ các mô hình điểm này, toàn quốc đã xây dựng mới, duy trì và nhân rộng được 40.626 mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường. Nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động thiết thực về bảo vệ môi trường được hình thành ở các địa bàn dân cư. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về nội dung bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên, có tác dụng tích cực, tạo thành phong trào trên địa bàn, giúp người dân xây dựng “thói quen tốt” về bảo vệ môi trường. Qua đó đã hình thành được thói quen, phương pháp thực hiện trách nhiệm giám sát và tự giám sát thực hiện các quy định bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư. Người dân đã nêu cao ý thức, trách nhiệm hơn trong giám sát việc bảo vệ môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong quá trình triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn khu dân cư. Tuy còn một số hạn chế như công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa được thường xuyên; công tác sơ kết, tổng kết để nhân rộng mô hình và khen thưởng còn hạn chế; một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác quản lý, bảo vệ môi trường; Sự phối hợp tổ chức các hoạt động giữa Mặt trận các tỉnh, thành phố và Sở Tài nguyên - Môi trường chưa thường xuyên, có nơi hiệu quả chưa cao Nhưng công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong 5 năm qua đã giúp cộng đồng ở khu dân cư có sự quan tâm, đầu tư hơn cho công tác bảo vệ môi trường; tăng cường sự đồng thuận của nhân dân với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy và tăng cường sự thống nhất hành động giữa MTTQ với các tổ chức thành viên với ngành tài nguyên và môi trường cũng như làm tăng thêm sức mạnh, hiệu quả trong việc huy động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025, trong đó tập trung vào một số nội dung trong tâm như: tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới cũng như việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong đề xuất, phản biện xã hội, góp ý xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu...

Cũng tại hội nghị ông Trần Hồng Hà đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu ở khu dân cư trong cả nước thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020; Bộ Tài Nguyên và Môi trường tặng 15 bằng khen cho các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố và các tổ chức Tôn giáo tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu