ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Đăng ngày: 06-09-2020 01:24
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sở Công thương cho biết, đơn vị đã thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm về việc gửi bản sao giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm của các đơn vị về Sở để tiếp nhận nhằm phối hợp quản lý tốt trong lĩnh vực này.

Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh có sản phẩm thực phẩm trong danh mục các sản phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công thương khẩn trương nộp các giấy chứng nhận mà đơn vị đã có về Sở. Cụ thể là một trong các loại chứng nhận sau: thực hành sản xuất tốt (GMP), hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), tiêu chuẩn toàn cầu về thực phẩm (BRC), chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc các giấy tương đương còn hiệu lực.


Untitled 2 .png
 

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở huyện Long Thành

Sở cũng đề nghị các địa phương triển khai đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ Phòng Quản lý công nghiệp thuộc Sở để phối hợp xử lý.

Minh Đạt

In nội dung
Món ngon Phú Hội (05/12/2019)
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu