ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Đoàn giám sát Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Đồng Nai về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường
Đăng ngày: 21-07-2020 10:53
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 20/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
 

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương ngày càng được quan tâm trên cơ sở quy định pháp luật và quy hoạch của tỉnh. Cụ thể, về rác thải, trên địa bàn tỉnh có 9 khu với 16 dự án xử lý chất thải, trong đó có 7 khu và 11 dự án đã đi vào hoạt động. Hiện nay, 99% rác thải rắn sinh hoạt, 100% chất thải công nghiệp thông thường, 100% chất thải y tế thông thường và 99% chất thải y tế nguy hại được thu gom, xử lý. Các khu công nghiệp đủ điều kiện đều có nhà máy xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc tự động đi vào hoạt động. Hệ thống quan trắc không khí cố định và lưu động hoạt động thường xuyên. Các khu vực khai thác khoáng sản tuân thủ theo quy định pháp luật, có lắp đặt quan trắc môi trường đất, không khí xung quanh khu thác khai thác.

81faaf06b88b49d5109a.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh phát biểu

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh cho biết: Trong 7 năm qua, tỷ lệ xử lý rác thải của tỉnh đạt 99%; tỷ lệ chôn lấp từ 30 % xuống còn 15%; tỉnh cũng đã lắp đặt 4 trạm quan trắc trên sông Đồng Nai và hơn 500 trạm quan trắc khí thải khác trên địa bàn toàn tỉnh; các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có khu xử lý rác thải. Hiện, trên địa bàn toàn tỉnh không còn điểm tồn đọng rác thải lớn… Công tác quản lý về khoáng sản, hoạt động khai thác thăm dò, khai thác hàng năm đi vào ổn định, hạn chế tình trạng khai thác trái phép gây thất thoát, lãng phí tài nguyên.
 
Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát và các sở, ngành đã tập trung làm rõ nhiều nội dung; từ đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hạn chế còn tồn đọng trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua buổi giám sát, Đồng Nai cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét trình Chính phủ có văn bản hướng dẫn cụ thể trong việc cho doanh nghiệp đấu thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, việc đầu tư khu xử lý chất thải…​

Trên cơ sở đó, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Quốc hội chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi pháp luật về môi trường. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường. Các bộ, ngành tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; trong đó, cần đề ra giải pháp quy hoạch chất thải rắn công nghiệp, có chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tái chế từ rác, cơ chế tài chính cho xử lý chất thải rắn phát điện.

1bb0817296ff67a13eee.jpg
Trưởng Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN Phùng Khánh Tài phát biểu kết luận

Kết luận tại buổi làm việc, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc (Ủy ban MTTQ) Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, quy định về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra kịp thời xử lý các vi phạm, vướng mắc, khó khăn còn tồn tại; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng ghi nhận các kiến nghị của các sở ngành, doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, từ đó tổng hợp và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để có sự điều chỉnh phù hợp​.

Nhật Quang

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu