ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Đăng ngày: 04-06-2020 06:31
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh) vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2020.
 

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền cần được triển khai sâu, rộng, đa dạng, phù hợp, qua đó, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đến các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và người dân, đảm bảo nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực; tác động mạnh đến nhận thức của xã hội về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh và các địa phương tăng cường, chủ động, nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền theo các nội dung, chuyên đề về chủ trương, chính sách pháp luật, kế hoạch, kết quả triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh…

Kế hoạch tuyên truyền công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2020 trên địa bàn tỉnh tập trung số chuyên đề như: Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đối với sản phẩm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19; mặt hàng xăng dầu, phân bón, thuốc lá; nhóm hàng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng như: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu…

Hình thức tuyên truyền thông qua các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, bài viết, bản tin, phóng sự trên đài truyền thanh, truyền hình, báo viết, báo điện tử, treo băng-rôn tuyên truyền; vận động các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ... Thời gian thực hiện kế hoạch này đến hết năm 2020.

​Thanh Minh 

In nội dung
Món ngon Phú Hội (05/12/2019)
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu