ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hướng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3): Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia các giao dịch thương mại điện tử.
Đăng ngày: 04-03-2020 04:15
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015. Năm nay, chủ đề của Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam đươc chọn là: “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”.

Chuối các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (theo Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh) sẽ diễn ra từ tháng 3 và kéo dài đến tháng 5 năm 2020. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trong quá trình đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao nhận thức của cộng đồng về Luật Bảo vệ người tiêu dùng; thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng, các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội trong các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng.

Các hoạt động tuyên truyền sẽ được triển khai bao gồm: treo các băng rôn, tuyên truyền tại các địa điểm trên địa bàn 11/11 huyện, thành phố; tổ chức buổi nói chuyện với chủ đề tiêu dùng bền vững; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử và tiêu dùng bền vững.

Nội dung của các hoạt động bao gồm: các văn bản, quy định của Nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng; hãy là người tiêu dùng thông thái trong thương mại điện tử; bảo vệ thông tin của người tiêu dùng là trách nhiệm của doanh nghiệp; kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững; lộ thông tin cá nhân có thể gây thiệt hại cho người tiêu dùng về sức khỏe, tài sản, tính mạng; không sử dụng hàng hóa có hại cho sức khỏe và môi trường; hãy dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; ghi nhãn dinh dưỡng trên thực phẩm đóng gói; dinh dưỡng lành mạnh trong trường học.

Hiện nay, mua bán trên nền tảng internet đang ngày càng trở nên phổ biến và thành xu hướng của thương mại toàn cầu. Việc mỗi người tiêu dùng có ý thức chủ động bảo vệ bản thân mình khi tham gia các giao dịch mua bán hàng hóa nói chung và mua bán hàng hóa trên môi trường điện tử nói riêng là một việc làm hết cần thiết. Có như vậy, mới góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh trong thời đại công nghiệp 4.0.

Tố Nga


In nội dung
Món ngon Phú Hội (05/12/2019)
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu