ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Họp đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP Trà Khổ qua rừng Hiệp Vân, TP. Long Khánh
Đăng ngày: 04-12-2019 03:08
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Nhằm thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2035”, sáng 03/12, UBND thành phố Long Khánh tổ chức họp đánh giá, xếp hạng sản phẩm Trà Khổ qua rừng của Công ty TNHH Khổ qua rừng Hiệp Vân. Ông Lê Văn Thắng - UVTV, Phó chủ tịch UBND thành phố dự và chủ trì cuộc họp.

​​Tại đây, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố cùng đại diện Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh đã đánh giá và xếp hạng sản phẩm Trà Khổ qua rừng của Công ty TNHH Khổ qua rừng Hiệp Vân theo quy định, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm của tỉnh. Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm là 100 điểm và được xếp thành 05 hạng (Cụ thể, sản phẩm đạt từ 90 - 100 điểm là sẽ được xếp hạng 5 sao; từ 70 - 89 điểm sẽ được xếp hạng 4 sao; từ 50 - 69 điểm được xếp hạng 3 sao; từ 30 - 49 điểm sẽ được xếp hạng 2 sao và dưới 30 điểm là hạng 1 sao).

191203 DANH GIA XEP HANG TRA KHO QUA RUNG.png
       UBND thành phố Long Khánh tổ chức họp đánh giá, xếp hạng sản phẩm Trà Khổ qua rừng của Công ty TNHH Khổ qua rừng Hiệp Vân

Sả​n phẩm Trà Khổ qua rừng được chấm điểm và đánh giá theo các tiêu chí: sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, khả năng tiếp thị và chất lượng sản phẩm. Trên cơ sở đánh giá chặt chẽ, khách quan; trong lần thứ nhất, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Long Khánh đều thống nhất sản phẩm Trà Khổ qua rừng Hiệp Vân đạt chất lượng 4 sao.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Ông Lê Văn Thắng - UVTV,  Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành liên quan hỗ trợ hướng dẫn cho đơn vị hoàn tất các thủ tục hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP; bổ sung cho đơn vị Câu chuyện về sản phẩm có cốt truyện, nội dung cụ thể, thu hút. Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Khổ qua rừng Hiệp Vân bổ sung hồ sơ về môi trường, khắc phục những điểm hạn chế, thiếu sót để sớm hoàn thiện trong thời gian tới.

Sau xếp hạng sản phẩm tại thành phố, sản phẩm Trà Khổ qua rừng sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và tham gia đánh giá, xếp hạng tại Hội đồng đánh giá - xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Những sản phẩm được cấp sao OCOP là những sản phẩm có uy tín, chất lượng và là cơ sở để giúp cho doanh nghiệp phát triển, góp phần tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng.

                Theo Web Long Khánh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu