ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Đăng ngày: 26-03-2019 07:50
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Vào lúc 14 giờ, ngày 25-3, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp giao ban để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai công tác tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (2009-2019) thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

255f4bb68644641a3d55.jpg

Đồng chí Huỳnh Văn Tới - Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Trưởng ban chỉ đạo 264 tỉnh phát biểu tại cuộc họp​

​Qua 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà sản xuất và người tiêu dùng các tỉnh Đồng Nai đã tích cực triển khai, hưởng ứng thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật. Đây là dịp để đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động trong 10 năm qua, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới.

VU DINH TRUNG PCT-PHO BAN BAO CAO .jpg
Đồng chí Vũ Đình Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Phó Ban chỉ đạo 264 tỉnh Báo cáo công tác tổ chức Hội nghị

Tại buổi họp, đã tập trung thảo luận về các công tác tổ chức Hội nghị như: Công tác tổ chức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động; rà soát, chọn lựa các cơ quan, doanh nghiệp viết tham luận, để nêu bật những kết quả, những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực; kinh phí để đảm bảo tổ chức chu đáo hội nghị tổng kết; chương trình, hình thức tổ chức hội nghị...

Đồng chí Huỳnh Văn Tới - Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 264 tỉnh ghi nhận các ý kiến của các thành viên và yêu cầu việc tổ chức hội nghị tổng kết cần thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; đạt mục đích, yêu cầu đề ra, nhằm mục đích biểu dương, ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân; đánh giá được nhận thức, hành động của nhà sản xuất và người tiêu dùng trong 10 năm thực hiện cuộc vận động, đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm... để tiếp tục triển khai thực hiện hiện quả cuộc vận động trong những năm tiếp theo.

Dự kiến, hội nghị tổng kết 10 năm (2009-2019) thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào tháng 5-2019.

Minh Khang


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu