ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
28 doanh nghiệp Đồng Nai được bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao
Đăng ngày: 25-02-2019 04:53
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao vừa công bố danh sách 542 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2019.

Khách hàng chọn mua các sản phẩm của Công ty TNHH ca cao Trọng Đức tại cửa hàng của công ty ở huyện Định Quán

Khách hàng chọn mua các sản phẩm của Công ty TNHH ca cao Trọng Đức tại cửa hàng của công ty ở huyện Định Quán 

Trong đó Đồng Nai có 28 doanh nghiệp đạt danh hiệu này, gồm các doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Bibica, Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa, Công ty cổ phần Lothamilk, Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai, Công ty TNHH một thành viên động cơ - máy nông nghiệp miền Nam, Công ty TNHH ca cao Trọng Đức, Công ty TNHH Nam Long...

Theo Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2019 được thực hiện trong 3 tháng. Trong đó, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã dành ra 1 tháng tiếp nhận hồ sơ minh bạch và cập nhật thông tin của doanh nghiệp. Đồng thời tiếp nhận ý kiến phản hồi về tuân thủ pháp lý kinh doanh của các cơ quan quản lý kinh doanh các địa phương mà doanh nghiệp đăng ký.

Cuộc điều tra với 270 phỏng vấn viên trên toàn quốc cùng với 60 quản lý, giám sát vùng đã thực hiện phỏng vấn trực tiếp 12 ngàn hộ gia đình và 5.400 điểm bán tại 12 tỉnh, thành phố là những trung tâm kinh tế trọng điểm của 4 vùng kinh tế (miền Bắc, miền Trung - Tây nguyên, Đông Nam bộ và Tây Nam bộ). Ngoài ra, cuộc điều tra năm nay đã nâng cấp việc thăm dò online với ứng dụng chuyên dụng và kết quả thu được gần 4 ngàn ý kiến trả lời của người tiêu dùng cả nước.

(Nguồn Báo Đồng Nai)

In nội dung
Nơm nớp hàng giả (29/06/2018)
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu