ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng 6,9 ngàn tỷ đồng
Đăng ngày: 29-05-2018 03:34
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thông tin từ Cục Thống kê Đồng Nai cho hay tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong gần 5 tháng đầu năm nay đạt 66,9 ngàn tỷ đồng, tăng 6,9 ngàn tỷ đồng (tương đương với 11,4%) so với cùng kỳ năm 2017.

Mua sắm hàng hóa tại Co.opmart Biên Hòa.

Mua sắm hàng hóa tại Co.opmart Biên Hòa

Bán lẻ hàng hóa dịch vụ tập trung trong kinh tế ngoài quốc doanh. Ngành có doanh thu cao nhất là thương nghiệp với gần 50,5 ngàn tỷ đồng, tiếp đến là dịch vụ với hơn 10,3 ngàn đồng, còn lại là doanh thu từ lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và du lịch.

Trên thị trường hầu hết các mặt hàng đều dồi dào, dịch vụ, giá cả tương đối ổn định ít có biến động.

Nguồn: Báo Đồng Nai In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu