ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ðồng Nai gắn bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển du lịch
Đăng ngày: 12-02-2018 05:14
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Hội đồng Nhân dân tỉnh Ðồng Nai vừa thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Ðồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo quy hoạch, tỉnh sẽ xây dựng khu Safari (vườn thú hoang dã) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Ðồng Nai, kết hợp hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch, nhằm tăng cường xã hội hóa công tác bảo tồn.

 

 Voi rừng là loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ (Ảnh: Danh Sơn)​

Tỉnh đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2020, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn thiên nhiên, các hệ sinh thái rừng tự nhiên; xây dựng khu bảo tồn loài và sinh cảnh cấp tỉnh núi Chứa Chan; nâng cấp hệ thống các cơ sở bảo tồn chuyển chỗ đa dạng sinh học... Tỉnh triển khai phân kỳ đầu tư gồm ba nhóm với 20 chương trình, dự án ưu tiên. Tổng vốn đầu tư thực hiện quy hoạch nêu trên là 478 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 17 chương trình, dự án là 140 tỷ đồng, hai dự án từ nguồn vốn xã hội hóa là 305 tỷ đồng và một dự án từ vốn tài trợ là hơn 33 tỷ đồng.


(Nguồn: Báo Nhân dân)
 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu