ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Kết quả phối hợp 6 tháng đầu năm 2024 giữa HĐND tỉnh với UBND, UBMTTQVN tỉnh
Đăng ngày: 08-07-2024 09:18
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác phối hợp giữa HĐND hai cấp và giữa HĐND tỉnh với UBND, UBMTTQVN tỉnh được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra, qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
 

1. Phối hợp trong công tác xây dựng, phổ biến, tuyên truyền pháp luật

Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách đặc thù của địa phương thông qua việc ban hành Nghị quyết của HĐND. Tuyên truyền, hướng dẫn để cử tri và Nhân dân hiểu, chấp hành, thực hiện các quy định của nghị quyết của HĐND đã ban hành. Đồng thời, khuyến khích cử tri và Nhân dân tham gia góp ý, phản ánh tính khả thi, hiệu quả của các nghị quyết HĐND và các khó khăn, vướng mắc của người dân, đơn vị khi thực hiện các nghị quyết HĐND. Tuyên truyền, vận động cử tri và Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia góp ý xây dựng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Phối hợp trong hoạt động tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện trong việc tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, gồm: Kỳ họp thứ 15, 16, 17 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét và quyết nghị thông qua 17 nghị quyết làm cơ sở điều hành cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đã bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp tổ chức hội nghị thống nhất về nội dung, chương trình kỳ họp thứ kỳ họp thứ 18 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh (dự kiến kỳ họp tổ chức vào 18-19/7/2024).

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh trong việc thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp, nội dung thực hiện phản biện xã hội và góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 18 (trong 6 tháng đầu năm 2024, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức phản biện xã hội đối với 01 tờ trình dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh). Sau kỳ họp, UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị, xã hội góp phần tích cực trong việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh, vận động quần chúng tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện.

3. Phối hợp trong hoạt động khảo sát, giám sát

 Giám sát của HĐND: Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh  về kết quả thực hiện lĩnh vực đột phá về phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại, trọng tâm là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistic, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tổ chức 05 cuộc giám sát tại UBND huyện Trảng Bom, Long Thành, Định Quán, thành phố Biên Hòa và UBND tỉnh. Đoàn giám sát đang dự thảo báo cáo kết quả giám sát và báo cáo tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh. Giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh: Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát, giám sát đối với 12 nội dung, cụ thể như: giám sát về tính pháp lý của KCN Hố Nai trọng tâm là giai đoạn 2; công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh; dự án đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai; việc thực hiện công tác hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại Trường Phổ thông DTNT-THCS và THPT Điểu Xiểng và Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2; khảo sát về vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án cầu Phước An, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; việc đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ các dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; việc xử lý vụ án bà Tiết Thị Kim Ngân; việc xét xử vụ án hình sự cho bị cáo hưởng án treo năm 2023 trên địa bàn tỉnh; giám sát đơn của bà Hà Ngọc Bích, cư ngụ tại Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; giám sát về việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2023; công tác tuyển dụng, quản lý giáo viên tại một số cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; công tác phát triển nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Trảng Bom; việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức giám sát, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành có liên quan và Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện được mời tham dự để cùng xem xét, đánh giá, cho ý kiến về những nội dung giám sát; thống nhất những nội dung kết luận và kiến nghị giám sát.

Sau giám sát, Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh ban hành thông báo kết luận giám sát và có kiến nghị đối với UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan để khắc phục khó khăn, hạn chế và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương. UBND tỉnh kịp thời có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.

- Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh. Kết quả giám sát cho thấy:

+ Trước kỳ họp thứ 14: Có 17/21 ý kiến, kiến nghị của cử tri (tỷ lệ 81%) được các cơ quan chức năng giải quyết, cử tri đồng thuận về nội dung trả lời, trong đó có 08/21 ý kiến, kiến nghị cử tri (tỷ lệ 38,1%) đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng quan tâm thực hiện theo tiến độ cam kết để thông tin đến cử tri. Có 04/21 ý kiến, kiến nghị của cử tri (tỷ lệ 19%) được các cơ quan chức năng giải quyết nhưng cử tri phản ánh nhiều lần, cử tri đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng quan tâm thực hiện, tổng hợp và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh.

+ Sau kỳ họp thứ 14: Có 19/21 ý kiến, kiến nghị của cử tri (tỷ lệ 90,47%) được các cơ quan chức năng giải quyết, cử tri đồng thuận về nội dung trả lời, trong đó có 06/21 ý kiến, kiến nghị cử tri (tỷ lệ 28,57%) đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng quan tâm thực hiện theo tiến độ cam kết hoặc cần tiếp tục quan tâm thực hiện để thông tin đến cử tri. Có 02/21 ý kiến, kiến nghị của cử tri (tỷ lệ 9,52%) được các cơ quan chức năng giải quyết nhưng nội dung cần báo cáo bổ sung hoặc cần tiếp tục quan tâm thực hiện, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo và tổng hợp, báo cáo kết quả/tiến độ về Thường trực HĐND tỉnh.

4. Phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBMTTQVN các cấp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri nơi ứng cử lồng ghép với tiếp xúc cử tri nơi cư trú 02 đợt sau kỳ họp thứ 14, trước kỳ họp thứ 18 theo quy chế đề ra. Kết quả:

- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14: Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 86 điểm với 5.541 cử tri tham dự. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 23 ý kiến, kiến nghị của cử tri do các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện chuyển về thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp trung ương đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri theo quy định (trong đó có 21 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 01 ý kiến chuyển BCHQS tỉnh và 01 ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp trung ương).

- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 18: Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 248/KH-HĐND ngày 21/5/2024 về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa X (từ ngày 04/6-14/6/2024), các đại biểu thực hiện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh; dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 và thu thập ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri; Thường trực HĐND tỉnh đang tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri do đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện chuyển về.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác phối hợp giữa HĐND hai cấp và giữa HĐND tỉnh với UBND, UBMTTQVN tỉnh được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra, qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh với UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện trong 6 tháng đầu năm 2024 còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như:

Sự phối hợp giữa các sở, ngành và các Ban HĐND tỉnh có lúc chưa đồng bộ, nhất là trong quá trình soạn thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết, dẫn đến quá trình thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh có nội dung còn lúng túng, chưa thống nhất phải báo cáo cấp có thẩm quyền; Việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh còn chậm, đến nay còn nhiều kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương chưa có báo cáo kết quả thực hiện; Qua theo dõi kết quả giải quyết đơn thư do HĐND tỉnh cho thấy một số vụ việc, mặc dù UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành rà soát báo cáo kết quả, nhưng các sở ngành vẫn chưa báo cáo theo chỉ đạo dẫn đến vụ việc kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; Việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết và báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh để trả lời đến cử tri, đạt tỷ lệ 100%. Qua giám sát, vẫn còn một số ý kiến được các cơ quan chức năng giải quyết nhưng cử tri phản ánh nhiều lần, UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng quan tâm thực hiện để thông tin đến cử tri.

 

(Xuân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu